Librarie.Net foloseste cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform termenilor și condițiilor

Cadastrul general si cadastrele de specialitate

Cod produs: 74352
Autor(i): Gheorghe Tamaioaga, Daniela Tamaioaga
Editura: Matrixrom
Colectia: Constructii - Geodezie
Anul aparitiei: 2005
Nr. pagini: 410 pagini
ISBN: 9736859312
Categorii: Stiinta / Tehnica, Arhitectura / Urbanism, Carti
Pret: 93.00 lei
Disponibilitate: in stoc
Livrare estimativă: 3 zile

» modalitati transport
» info disponibilitate si retur
» formular contact
PARTEA I - CADASTRU GENERAL

Cap.1: NOTIUNI GENERALE.
1. Noţiunea de cadastru
2. Scurt istoric al apariţiei cadastrului
2.1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării cadastrului lume
2.2. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării cadastrului Rom⮩a
2.3. Scurt istoric al procesului de pregătire a personalului de specialitate.
3. Definiţia, caracteristicile, rolul, scopul, importanţa şi cadrul legislativ al cadastrului
3.1. Definiţia cadastrului general
3.2. Rolul cadastrului general
3.3. Scopul realizării cadastrului general
3.4. Importanţa cadastrului general
4. Legătura cadastrului cu alte discipline
5. Aspectele cadastrului
5.1. Aspectul cantitativ al cadastrului
5.2. Aspectul calitativ al cadastrului
5.3. Aspectul juridic al cadastrului
6. Funcţiile cadastrului
6.1. Funcţia tehnică a cadastrului
6.2. Funcţia economică a cadastrului
6.3. Funcţia juridică a cadastrului
7. Clasificarea cadastrului
7.1. Clasificarea cadastrului după obiectul de studiu
7.2. Clasificarea cadastrului după datele pe care le furnizează
8. Categoriile de folosinţă ale terenurilor
8.1. Grupa folosinţelor agricole
8.2. Grupa folosinţelor neagricole
9. Categorii de terenuri
9.1. Categoria de terenuri degradate
9.2. Categoria de terenuri amenajate prin lucrări de unătăţiri funciare
9.3. Categoria de terenuri pantă
9.4. Categoria de terenuri mecanizabile şi nemecanizabile
9.5. Categoria de terenuri adrate după reziztenţa la arat

Cap.2: CALCULE SPECIFICE ACTIVITATII DE CADASTRU
1. Calculul punctului pe segment
1.1. Calculul punctului pe segment folosind raportul ρ
1.2. Calculul punctului pe segment folosind raportul r
2. Sir de puncte pe segment
2.1. Rezolvarea prin procedeul analitic
2.2. Rezolvarea prin procedeul trigonometric
3. Calculul coordonatelor punctului de intersecţie a două drepte
3.1. Punctul de intersecţie se află pe ambele drepte ? rezolvarea prin procedeul
analitic
3.2. Punctul de intersecţie se află pe una din drepte şi pe prelungirea celeilalte ?
rezolvarea prin procedeul analitic
3.3. Punctul de intersecţie se află pe prelungirea ambelor drepte - rezolvarea prin procedeul analitic
3.4. Rezolvarea problemelor de la punctele 3.1, 3.2 şi 3.3 prin procedeul trigonometric
3.5. Calculul coordonatelor punctelor de intersecţie al unei drepte cu cadrul geometric al planului
4. Determinarea coordonatelor unui punct folosind drepte paralele ajutătoare
4.1. Rezolvarea (toate cazurile) prin procedeul analitic
4.2. Rezolvarea (toate cazurile) prin procedeul trigonometric
5. Calculul coordonatelor unui punct folosind drepte perpendiculare
5.1. Ridicarea unei perpendiculare pe un aliniament
5.2. Coborⲥa unei perpendiculare
6. Fr⮴uri şi capete de drum
6.1. Capăt de drum
6.2. Fr⮴ura de drum
7. Detaşarea suprafeţelor
7.1. Detaşarea suprafeţelor printr-o dreaptă care trebuie să treacă printr-un punct obligat
7.2. Formula generală a detaşărilor proporţionale, paralele şi perpendiculare ? rezolvarea prin procedeul analitic
7.3. Procedeul trigonometric de detaşare paralelă triunghi
7.4. Detaşarea paralelă a unei suprafeţe prin procedeul grafic
7.5. Detaşarea unei suprafeţe c⮤ terenul este neomogen

Cap.3: INTRODUCEREA CADASTRULUI GENERAL INTR-UN TERITORIU ADMINISTRATIV
1. Noţiuni generale
1.1. Unităţi administrativ teritoriale
1.2. Unităţi teritoriale cadastrale
1.3. Hotare şi limite
1.4. Succesiunea lucrărilor cadrul introducerii cadastrului general
1.5. Legislaţia de referinţă
2. Delimitarea unităţilor administrativ teritoriale
2.1. Documentarea necesară efectuării delimitării
2.2. Identificarea şi materializarea hotarelor teritoriilor comunale şi orăşeneşti sau municipale
2.3. Determinarea coordonatelor punctelor de hotar
2.4. Intocmirea documentaţiei de delimitare
2.5. Documentaţia finală a delimitării unui teritoriu administrativ
2.6. Identificarea şi stabilirea limitei intravilanelor
2.7. Identificarea şi stabilirea limitelor unităţilor economice
2.8. Identificarea şi stabilirea limitelor proprietăţilor individuale
3. Rectificarea hotarelor
3.1. Rectificarea unui hotar fr⮴ cu o linie dreaptă care să treacă printr-un punct al vechiului hotar
3.2. Rectificarea unui hotar fr⮴ cu o linie dreaptă care să fie paralelă cu o direcţie dată
3.3. Rectificarea unui hotar fr⮴ cu o linie care să aibă un singur punct de fr⮧ere, la mijlocul ei
3.4. Rectificarea unui hotar fr⮴ cu o linie dreaptă, pe cale grafică
3.5. Inlocuirea unui hotar cu multe sinuozităţi printr-o singură linie curbă
4. Lucrările care se execută pentru introducerea cadastrului general
4.1. Intocmirea proiectului tehnic de ansamblu pentru introducerea cadastrului general
4.2. Intocmirea proiectului tehnic de execuţie
4.3. Planul cadastral de bază
4.4. Metodele de ocmire a planurilor cadastrale: clasice şi automate,(planul numeric cadastral şi planul cadastral index)
4.5. Conţinutul planului cadastral de bază
4.6. Precizia planului cadastral de bază
4.7. Planul cadastral de ansamblu
4.8. Reambularea planului cadastral
5. Numerotarea cadastrală
5.1. Numerotarea cadastrală intravilan
5.2. Numerotarea cadastrală extravilan
6. Determinarea ariei suprafeţelor
6.1. Succesiunea operaţiilor la determinarea ariei suprafeţelor
6.2. Metode de determinare a ariei suprafeţelor
6.3. Toleranţe la determinarea ariei suprafeţelor
7. Registrele cadastrale
7.1. Documentele necesare pentru ocmirea registrelor cadastrale
7.2. Registrul cadastral al parcelelor
7.3. Indexul alphabetic al proprietarilor
7.4. Registrul cadastral al proprietarilor
7.5. Registrul cadastral al corpurilor de proprietate
7.6. Fişa centralizatoare a partidelor cadastrale pe proprietari şi pe categorii de folosinţă
8. Evidenţa şi reţinerea cadastrului
8.1. Evidenţa cadastrală
8.2. Intreţinerea cadastrului

Cap.4: LATURA CALITATIVA A CADASTRULUI GENERAL
1. Aspectul calitativ al cadastrului general
1.1. Aspectul calitativ pentru fondul agricol
1.2. Aspectul calitativ pentru fondul imobiliar ? edilitar
1.3. Aspectul calitativ pentru fondul silvic
1.4. Aspectul calitativ pentru fondului apelor
1.5. Aspectul calitativ pentru fondul căilor de comunicaţii
2. Scopul lucrărilor de cadastru din cadrul aspectului calitativ

Cap.5: LATURA JURIDICA A CADASTRULUI GENERAL
1. Formele de proprietate existente azi Rom⮩a
1.1. Proprietatea publică
1.2. Proprietatea privată
2. Dreptul de proprietate
2.1. Dreptul de proprietate a persoanelor fizice
2.2. Dreptul de proprietate a persoanelor juridice
3. Titularii drepturilor de proprietate
3.1. Proprietate exclusivă
3.2. Proprietatea comună
4. Raporturi juridice
4.1. Identificarea proprietarilor bunurilor imobile
4.2. Stabilirea situaţiei juridice a bunurilor imobile
5. Publicitatea imobiliară
5.1. Sistemul de publicitate al Registrelor de Transcripţiuni şi Inscripţiuni
5.2. Sistemul de publicitate reală al Cărţii Funciare

PARTEA II-a. CADASTRE DE SPECIALITATE

Cap.1: CADASTRUL FONDULUI AGRICOL
1. Definiţia, obiectul şi scopul cadastrului fondului agricol
2. Etapele care se parcurg la introducerea şi reţinerea cadastrului fondului agricol
2.1. Etape care se realizează cadrul lucrărilor de cadastru general
2.2. Lucrări care se realizează cadrul cadastrului fondului agricol
3. Latura calitativă a cadastrului fondului agricol
3.1. Principiile bonitării cadastrale
3.2. Incadrarea solurilor clase de calitate şi criteriile de adrare
3.3. Bonitarea cadastrală a folosinţelor perene
3.4. Evidenţa calitativă a terenurilor funcţie de lucrările de protecţie şi ameliorare necesare sau existente
3.5. Contribuţia fotogrametriei şi teledetecţiei la realizarea aspectului calitativ al
cadastrului fondului agricol
4. Cadastrul fondului viticol
4.1. Definiţie, obiect, scop
4.2. Conţinutul şi executarea lucrărilor cadastrului viilor
4.3. Documentaţia finală a cadastrului fondului viticol
4.4. Intreţinerea cadastrului fondului viticol

Cap.2: CADASTRUL FONDULUI IMOBILIAR - EDILITAR
1. Definiţia, obiectul şi scopul cadastrului fondului imobiliar ? edilitar
2. Etapele care se parcurg la introducerea şi reţinerea cadastrului fondului imobiliar ? edilitar
2.1. Cadastrul fondului imobiliar
2.2. Cadastrul fondului edilitar
2.3. Evidenţa şi entarierea lucrărilor de cartere geotehnică

Cap.3: CADASTRUL FONDULUI APELOR
1. Definiţie, obiect, scop
2. Inventarierea cadastrală primară
2.1. Cadastrul condiţiilor naturale
2.2. Cadastrul lucrărilor de stăp⮩re a apelor
2.3. Cadastrul lucrărilor pentru folosinţa potenţialului apelor
2.4. Cadastrul lucrărilor pentru protecţia calităţii apelor
3. Evidenţa cadastrală
3.1. Fişa de inventariere pentru ocmirea cadastrului primar şi evidenţa instalaţiilor
hidrometrice
3.2. Fişa de inventariere pentru ocmirea cadastrului primar şi evidenţa degradării albiei şi terenurilor vecine
3.3. Fişa cadastrală pentru folosinţa apelor
4. Sistemul cadastral de referinţă şi hărţile cadastrale
4.1. Sistemul de referinţă pentru cadastrul fondului apelor
4.2. Hărţile pentru cadastrul fondului apelor
5. Prelucrarea şi sistematizarea datelor cadastrale primare
6. Determinări calitative cadastrul fondului apelor

Cap.4: CADASTRUL FONDULUI FORESTIER
1. Generalităţi, definiţie scop
2. Identificarea şi delimitarea suprafeţelor aparţin⮤ fondului forestier
3. Executarea lucrărilor necesare ocmirii planului cadastral pentru fondul forestier
3.1. Evidenţele care se realizează cadrul cadastrului fondului silvic
3.2. Parcelarea pădurilor
3.3. Aplicarea, evidenţa şi revizuirea amenajamentelor
3.4. Planurile şi hărţile folosite evidenţa fondului silvic
4. Descrierea economică a pădurilor
5. Ridicarea plan a pădurilor
5.1. Ridicarea plan a pădurilor prin metode topografice
5.2. Metode fotogrametrice de ridicare
6. Latura calitativă a cadastrului fondului forestier
6.1. Stabilirea consistenţei arboretelui
6.2. Stabilirea speciilor de arbori
6.3. Stabilirea #259;lţimii arborilor
6.4. Stabilirea fondului lemnos
6.5. Detectarea dăunătorilor pădurilor

Cap.5. CADASTRUL TERENURILOR CU DESTINATIE SPECIALA
1. Cadastrul domeniul transporturilor
1.1. Cadastrul fondului căilor ferate
1.2. Cadastrul reţelei de metrou
1.3. Cadastrul fondului drumurilor
1.4. Cadastrul aeroporturilor
1.5. Cadastrul porturilor
2. Cadastrul Monumentelor Istorice
2.1. Definiţia, obiectul, scopul şi legislaţia specifică acestui cadastru
2.2. Corelarea lucrărilor cadastrului monumentelor istorice cu lucrările cadastrului general şi ale cadastrelor de specialitate
2.3. Etapele realizării cadastrului monumentelor istorice
2.4. Documentaţia finală care se predă beneficiarului
3. Cadastrele de specialitate din domeniul industrial
3.1. Cadastrul fondului industriilor
3.2. Cadastrul fondului petrolier
3.3. Cadastrul fondului minier
3.4. Cadastrul fondului energetic
4. Cadastrul terenurilor destinate apărării
4.1. Definiţie, obiect, scop
4.2. Cadrul legislativ
4.3. Etapele care se parcurg la introducerea cadastrului terenurilor terenurilor destinate apărării

Anexe

Bibliografie
Alte carti de GHEORGHE TAMAIOAGA:

Pret: 93.00 lei
Doar 2 in stoc!

Pret: 50.00 lei
Doar 1 in stoc!
Alte carti de DANIELA TAMAIOAGA:

Pret: 93.00 lei
Doar 2 in stoc!

Pret: 50.00 lei
Doar 1 in stoc!
Alte carti din colectia CONSTRUCTII - GEODEZIE:
Alte carti din aceeasi categorie:
Alte carti de la MATRIXROM:

Pret: 49.00 lei
-10%

Pret: 33.00 29.70 lei (-10%)
-10%

Pret: 79.00 71.10 lei (-10%)
-10%

Pret: 48.48 43.63 lei (-10%)
© 2019 LIBRARIE.NET SRL