Librarie.Net foloseste cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform termenilor și condițiilor

Drept administrativ

Cod produs: 111724
Autor(i): Elena-Mihaela Fodor
Editura Albastra
Anul aparitiei: 2009
Nr. pagini: 408 pagini
ISBN: 9789736502392
Categorii: Drept, Drept administrativ, Carti
STOC EPUIZAT!
Produsul nu mai există nici în stocul nostru nici în al furnizorilor și sunt șanse minime să redevină disponibil.
Nu se poate concepe un stat modern fără un sistem bine articulat al institutiilor administrative si un bun managemant al serviciilor publice, toate construite în jurul interesului general; de aceea ni s-a părut firesc ca în această carte să analizăm si din această perspectivă notiunile traditionale de drept administrativ.

1. Noţiuni introductive despre dreptul

administrativ şi raportul juridic administrativ

1.1. Generalităţi

1.2. Raporturile juridice administrative

1.2.1. Formarea raporturilor juridice administrative

1.2.2. Elementele raportului juridic administrativ

1.3. Noţiunea administraţiei publice

1.4. Unele caracteristici ale dreptului administrativ ca ramură de drept

2. Organizarea administraţiei publice In ţara noastră

2.1. Diferite moduri de organizare ale administraţiei

2.2. Administraţia publică centrală

2.2.1. Preşedintele României

2.2.2. Guvernul

2.2.2.1. Constituirea şi componenţa Guvernului

2.2.2.2. Organizarea şi funcţionarea Guvernului

2.2.2.3. Atribuţiile Guvernului

2.2.2.4. Actele Guvernului

2.2.2.5. Răspunderea Guvernului

2.2.3. Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate

2.2.3.1 Administraţia ministerială

2.2.3.2. Organizarea administraţiei centrale autonome de specialitate

2.2.3.3. Actele autorităţilor centrale de specialitate

2.3. Administraţia publică locală

2.3.1. Principiile administraţiei publice locale

2.3.2. Consiliul local

2.3.2.1. Componenţa şi constituirea consiliilor locale

2.3.2.2. Funcţionarea consiliilor locale

2.3.2.3. Atribuţiile consiliilor locale

2.3.2.4. Actele consiliilor locale

2.3.2.5. Statutul juridic al consilierilor locali

2.3.2.6. Dizolvarea consiliului local

2.3.3. Primarul

2.3.3.1. Alegerea şi statutul primarului

2.3.3.2. Atribuţiile primarului

2.3.3.3. Actele primarului

2.3.3.4. Statutul juridic al primarului

2.3.3.5. Viceprimarul

2.3.3.6. Administratorul public

2.3.3.7. Aparatul de specialitate al primarului

2.3.4. Secretarul localităţii

2.3.5. Primăria

2.3.6. Consiliul judeţean

2.3.6.1. Componenţa, alegerea şi constituirea

2.3.6.2. Organizarea internă şi funcţionarea

2.3.6.3. Atribuţiile consiliului judeţean

2.3.6.4. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului local

2.3.6.5. Aparatul de specialitate al consiliului judeţean

2.3.6.6. Actele consiliului judeţean şi ale preşedintelui consiliului judeţean

2.3.7. Secretarul judeţului

2.3.8. Prefectul

2.3.8.1. Desemnarea şi statutul prefectului şi subprefectului

2.3.8.2. Atribuţiile prefectului

2.3.8.3. Actele prefectului

2.3.8.4. Instituţia prefectului

3. Funcţia publică şi funcţionarul public In organizarea administraţiei publice

3.1. Noţiuni introductive

3.2. Funcţia publică şi funcţionarul public în concepţia Legii nr. 188/1999

3.2.1. Generalităţi

3.2.2. Condiţiile cerute pentru ocuparea de către o persoană a unei funcţii publice

3.2.3. Clasificarea funcţiilor publice şi categorii de funcţionari publici

3.2.4. Cariera funcţionarilor publici

3.2.4.1. Selecţia şi numirea funcţionarilor publici

3.2.4.2. Incompatibilităţi şi conflictul de interese

3.2.4.3. Stabilitatea în funcţie şi promovarea funcţionarilor publici

3.2.4.4. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

3.2.5. Incidente în desfăşurarea raportului de serviciu al funcţionarului public

3.2.5.1. Modificarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici

3.2.5.2. Suspendarea raportului de serviciu

3.2.5.3. încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici

3.2.6. Drepturile funcţionarilor publici

3.2.7. Indatoririle funcţionarilor publici

3.2.8. Răspunderea funcţionarilor publici

3.2.8.1. Răspunderea disciplinară

3.2.8.2. Răspunderea contravenţională

3.2.8.3. Răspunderea penală

3.2.8.4. Răspunderea civilă

3.2.9. Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici

4. Activitatea autorităţilor administraţiei publice

4.1. Formele de activitate a autorităţilor administraţiei publice

4.2. Actele juridice ale administraţiei publice

4.3. Actele administrative unilaterale

4.3.1. Noţiunea de act administrativ unilateral

4.3.2. Caracteristicile actelor administrative

4.3.3. Clasificarea actelor administrative

4.3.4. Condiţiile de valabilitate a actelor administrative

4.3.4.1. Conformitatea actului administrativ cu legea

4.3.4.2. Conformitatea actului administrativ cu interesul urmărit de lege

4.3.5. Efectele juridice ale actelor administrative

4.3.5.1. Momentul de la care actul administrativ produce efecte juridice

4.3.5.2. încetarea efectelor juridice ale actelor administrative

4.3.5.2.1. încetarea efectelor juridice ale actelor administrative ca urmare a unui act juridic emis în acest scop

4.3.5.2.1.1. Anularea actelor administrative. Problema inexistenţei actelor administrative

4.3.5.2.1.2. Revocarea actelor administrative. Noţiunea de revocare a actului administrativ. Modificarea actului administrativ

4.3.5.2.1.3. Abrogarea actelor administrative

4.3.5.2.1.4. Suspendarea actelor administrative

4.3.5.2.2. încetarea efectelor juridice ale actelor administrative prin fapte materiale, conform legii

4.4. Contractele administrative

4.4.1. Teoria contractelor administrative în dreptul francez

4.4.2. Noţiunea de contract administrativ în dreptul român

4.4.3. Contractul de achiziţii publice

4.4.4. Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică

4.5. Controlul activităţii administraţiei publice

4.5.1. Controlul administrativ

4.6. Serviciile publice

4.6.1. Definiţie

4.6.2. Clasificare

4.6.3. Tendinţe internaţionale actuale şi situaţia la nivel naţional

4.6.4. Administrarea justiţiei ca serviciu public

4.6.4.1. Organizarea instanţelor de judecată

4.6.4.2. Grade de jurisdicţie

4.6.4.3. Dispoziţii privind managementul justiţiei

5. Domeniul public

5.1. Domeniul public şi domeniul privat

5.1.1. Reglementarea legislativă actuală a domeniului public şi privat

5.1.1.1. Domeniul public

5.1.1.2. Domeniul privat

5.2. Proprietatea publică şi regimul juridic aplicabil acesteia, în reglementarea Legii nr. 213/1998

5.2.1. Domeniului public

5.2.2. Regimul juridic aplicabil domeniului public

5.3. Principiile proprietăţii publice

5.4. Procedee de drept public pentru constituirea domeniului public

5.4.1. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

5.4.2. Rechiziţia

6. Răspunderea In dreptul administrativ

6.1. Răspunderea administrativă în sens restrâns

6.2. Răspunderea patrimonială a administraţiei publice

6.3. Răspunderea contravenţională

6.3.1. Definiţia şi trăsăturile contravenţiei

6.3.2. Subiectele răspunderii contravenţionale

6.3.3. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei

6.3.4 Cauzele care înlătură răspunderea contravenţională

6.3.5. Sancţiunile contravenţionale

6.3.6. Procedura contravenţională potrivit OG nr. 2/2001

7. Contenciosul administrativ

7.1. O scurtă privire în dreptul comparat

7.2. Noţiunea de contencios administrativ în doctrina noastră

7.3. Evoluţia contenciosului administrativ român

7.4. Caracteristicile reglementării contenciosului administrativ prin Legea nr. 554/2004

7.5. Condiţiile acţiunii directe în baza legii nr. 554/2004

7.5.1. Calitatea de a sesiza instanţa de judecată

7.5.2. Condiţia ca reclamantul să fi fost vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim. Interesul legitim privat şi interesul legitim public

7.5.3. Condiţia ca actul atacat sa fie un act administrativ. Acte administrative asimilate

7.5.3.1. Delimitarea sferei actelor administrative

7.5.3.2. Situaţia ordonanţelor sau a dispoziţiilor din ordonanţe ale Guvernului neconstituţionale, prin care s-a produs o vătămare

7.5.3.3. Refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a satisface o cerere şi tăcerea administraţi

7.5.3.4. Alternativa procedurii aprobării tacite prevăzute prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003

7.5.4. Condiţia ca actul atacat să emane de la o autoritate publică

7.5.5. Condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile

7.5.6. Respectarea termenului de introducere a acţiunii

7.5.6.1. Situaţia actului administrativ vătămător şi a actelor asimilate acestuia

7.5.6.2. Situaţia actelor administrative jurisdicţionale

7.6. Actele administrative exceptate de la controlul reglementat prin Legea 554/2004

7.7. Reguli procedurale privind judecarea acţiunilor în contencios administrativ

7.7.1. Competenţa materială

7.7.2. Competenţa teritorială

7.7.3. Participanţii la proces

7.7.4. Capetele de cerere, actele depuse şi taxa de timbru

7.7.5. Excepţia de nelegalitate

7.7.6. Procedura în faţa instanţei de judecată

7.7.7. Suspendarea executării actului administrativ

7.7.8. Hotărârea instanţei de judecată

7.7.9. Recursul

7.7.10. Căile extraordinare de atac

7.7.11. Executarea hotărârilor

Alte carti comandate impreuna cu DREPT ADMINISTRATIV:
Alte carti de ELENA-MIHAELA FODOR:

Stoc epuizat.
Alte carti din aceeasi categorie:
-35%

Pret: 27.00 17.55 lei (-35%)
In stoc
-25%

Pret: 35.00 26.25 lei (-25%)
In stoc
-22%

Pret: 34.90 27.22 lei (-22%)
In stoc
-40%

Pret: 44.00 26.40 lei (-40%)
In stoc
-14%

Pret: 20.00 17.20 lei (-14%)
In stoc
Alte carti de la EDITURA ALBASTRA:

Pret: 35.49 lei
Doar 1 in stoc!

Pret: 37.00 lei
Doar 2 in stoc!

Pret: 22.00 lei
Doar 4 in stoc!

Pret: 14.00 lei
Doar 3 in stoc!
-40%

Pret: 10.00 6.00 lei (-40%)

Pret: 20.00 lei
Doar 3 in stoc!

Pret: 35.00 lei
In stoc

Pret: 20.00 lei
Doar 3 in stoc!

Pret: 20.00 lei
Doar 3 in stoc!
© 2020 LIBRARIE.NET SRL