NOTIFICARE:

Librarie.Net și partenerii folosim cookie-uri sau tehnologii similare după cum este explicat în politica de cookies.

×
Preferințe Cookie-uri

Cookie-uri functionale - sunt necesare pentru a naviga pe site, pentru a memora preferințele tale legate de cookies și pentru a permite funcționarea procesului de comandă;

CONT CLIENT CONTACT TELEFONIC INFO LIBRARIE.NET
Menu LIBRARIE.NET Cos cumparaturi
CAUTARE
LIBRARIE.NET
CAUTARE
COS
Produsul cu id 131330 a fost adăugat în coșul de cumpărături!
Codul fiscal - editia a XIV-a - actualizat la 30.01.2009
Preț: 14.00 lei
  • Carte în stoc
  • Livrare estimativă în 2 zile
Cod produs: 131330
Editura: Editura Best Publishing
Anul aparitiei: 2009
Categorii: Afaceri / Economie / Bani, Legislatie / Fiscalitate, Carti
CONŢINE: Codul fiscal actualizat asa cum a fost modificat si completat prin H.G. nr. 44/2004, Legea nr. 174/2004, H.G. nr. 977/2004, O.G. nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, H.G. nr. 783/2004, O.G. nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004, O.u.G. nr. 123/2004, O.u.G. nr. 138/2004, Legea nr. 96/2005, O.u.G. nr. 24/2005, O.u.G. nr. 30/2005, O.u.G. nr. 45/2005, Legea nr. 163/2005, Legea nr. 164/2005, Legea nr. 210/2005, Legea nr. 247/2005, H.G. nr. 797/2005, O.u.G. nr. 203/2005, O.u.G. nr. 21/2006, O.u.G. nr. 33/2006, Legea nr. 317/2006, O.G. nr. 43/2006, Legea nr. 343/2006, H.G. nr. 1096/2006, H.G. nr. 1514/2006, Legea nr. 496/2006, O.u.G. nr. 110/2006, O.u.G nr. 22/2007, H.G. nr. 667/2007, O.u.G. nr. 106/2007, O.u.G. nr. 155/2007, Ordinul MEF nr. 2463/2007, Legea nr. 94/2008, O.uG. nr. 127/2008, O.u.G. nr. 200/2008, H.G. nr. 664/2008, Ordinul ANAF nr. 1537/2008, H.G. nr. 1697/2008, Ordinul MEF nr. 1984/2008, Ordinul MEF nr. 3505/2008, Ordinul MEF nr. 3687/2008, O.u.G. nr. 29/2009, Ordinul MFP nr. 614/2009, O.u.G. nr. 34/2009 si rectificarea publicata in M. Of. nr. 254/2009 şi prin O.u.G. nr. 46/2009

CODUL FISCAL

TITLUL I - Dispoziţii generale
Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal
Interpretarea şi modificarea Codului fiscal
Principiile fiscalităţii
Modificarea şi completarea Codului fiscal
Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine
înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale
Definiţii
Definiţii ale termenilor comuni
Definiţia sediului permanent
Reguli de aplicare generală
Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor
Venituri în natură
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Venituri obţinute din România
Prevederi speciale privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene

TITLUL II - Impozitul pe profit
Dispoziţii generale
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Scutiri
Anul fiscal
Cotele de impozitare
Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri şi pariuri sportive
Calculul profitului impozabil
Reguli generale
Venituri neimpozabile
Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
Cheltuieli
Provizioane şi rezerve
Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar
Amortizarea fiscală
Contracte de leasing
Pierderi fiscale
Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare
Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene
Asocieri fără personalitate juridică
Aspecte fiscale internaţionale
Veniturile unui sediu permanent
Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare
Credit fiscal
Pierderi fiscale externe
Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare
Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Plata impozitului
Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit
Reţinerea impozitului pe dividende
Declararea şi reţinerea impozitului pe dividende
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Dispoziţii tranzitorii
ANEXĂ LISTA SOCIETĂŢILOR la care se face referire în art. 271 alin. (3) pct. 12 lit. a)

TITLUL III - Impozitul pe venit
Dispoziţii generale
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Venituri neimpozabile
Cotele de impozitare
Perioada impozabilă
Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe
Venituri din activităţi independente
Definirea veniturilor din activităţi independente
Venituri neimpozabile
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă
Stabilirea venitului net anual din activităţi independente pe baza normelor de venit
Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală
Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă
Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente
Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente
Impozitarea venitului net din activităţi independente
Venituri din salarii
Definirea veniturilor din salarii
Deducere personală
Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Termen de plată a impozitului
Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor O.u.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007
Fişe fiscale
Plata impozitului pentru anumite venituri salariale
Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor
Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor
Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor
Venituri din investiţii
Definirea veniturilor din investiţii
Stabilirea venitului din investiţii
Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii
Venituri din pensii
Definirea veniturilor din pensii
Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Reţinerea impozitului din venitul din pensii
Venituri din activităţi agricole
Definirea veniturilor din activităţi agricole
Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit
Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă
Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole
Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc
Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
Rectificarea impozitului
Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare
Venituri din alte surse
Definirea veniturilor din alte surse
Calculul impozitului şi termenul de plată
Venitul net anual impozabil
Stabilirea venitului net anual impozabil
Declaraţii de venit estimat
Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
Declaraţia privind venitul realizat
Stabilirea şi plata impozitului pe venitul net anual impozabil
Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică
Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun
Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
Aspecte fiscale internaţionale
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente
Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Venituri obţinute din străinătate
Creditul fiscal extern
Pierderi fiscale externe
Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Dispoziţii tranzitorii
Definitivarea impunerii pe anul 2006
Dispoziţii finale

TITLUL IV - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Definiţia microîntreprinderii
Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii
Aria de cuprindere a impozitului
Anul fiscal
Cota de impozitare
Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro
Baza impozabilă
Procedura de declarare a opţiunii
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
Prevederi fiscale referitoare la amortizare

TITLUL V - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Venituri impozabile obţinute din România
Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi
Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri
Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă
Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi
Dispoziţii tranzitorii
Impozitul pe reprezentanţe
Contribuabili
Stabilirea impozitului
Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri
Definiţia beneficiarului efectiv
Identitatea şi determinarea locului de rezidenţă a beneficiarilor efectivi
Definiţia agentului plătitor
Definiţia autorităţii competente
Definiţia plăţii dobânzilor
Sfera teritorială
Informaţiile comunicate de un agent plătitor
Schimbul automat de informaţii
Perioada de tranziţie pentru trei state membre
Reţinerea la sursă
Distribuirea venitului
Excepţii de la sistemul de reţinere la sursă
Măsuri luate de România pentru efectuarea schimbului de informaţii cu statele care au perioadă de tranziţie la impunerea economiilor
Eliminarea dublei impuneri
Titluri de creanţe negociabile
Anexa referitoare la lista entităţilor asimilate la care se face referire la art. 12415
Data aplicării
Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate
Sfera de aplicare şi procedura
Definiţia dobânzii şi a redevenţelor
Definiţia întreprinderii, întreprinderii asociate şi a sediului permanent
Exceptarea plăţilor de dobânzi sau de redevenţe
Fraudă şi abuz
Reguli tranzitorii pentru Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia şi Slovacia
Clauza de delimitare
Măsuri luate de România
Lista societăţilor acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii)
Data aplicării
Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe, conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri
Prevederi generale
Schimb la cerere
Schimbul automat de informaţii
Schimbul spontan de informaţii
Limita de timp pentru transmiterea informaţiei
Colaborarea dintre oficialii statului vizat
Prevederi privind secretul
Limitări la schimbul de informaţii
Notificarea
Verificări simultane
Consultări
Schimb de experienţă
Aplicabilitatea unor prevederi lărgite referitoare la asistenţă
Data aplicării

TITLUL VI - Taxa pe valoarea adăugată
Dispoziţii
Definiţia taxei pe valoarea adăugată
Semnificaţia unor termeni şi expresii
Aplicare teritorială
Operaţiuni impozabile
Operaţiuni impozabile
Persoane impozabile
Persoane impozabile şi activitatea economică
Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Livrarea de bunuri
Prestarea de servicii
Schimbul de bunuri sau servicii
Achiziţiile intracomunitare de bunuri
Importul de bunuri
Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Locul livrării de bunuri
Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri
Locul importului de bunuri
Locul prestării de servicii
Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Faptul generator şi exigibilitatea - definiţii
Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă
Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de bunuri
Faptul generator şi exigibilitatea pentru importul de bunuri
Baza de impozitare
Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare
Baza de impozitare pentru import
Cursul de schimb valutar
Cotele de taxă
Cotele
Operaţiuni scutite de taxă
Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării
Scutiri pentru importul de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare
Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar
Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri
Scutiri pentru intermediari
Regimul deducerilor
Sfera de aplicare a dreptului de deducere
Condiţii de exercitare a dreptului de deducere
Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă
Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă
Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România
Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153
Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital
Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital
Persoanele obligate la plata taxei
Persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România
Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare
Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri
Răspunderea individuală şi în solidar pt plata taxei
Regimuri speciale
Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
Regimul special pentru agenţiile de turism
Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi
Regimul special pentru aurul de investiţii
Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile
Obligaţii
înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare
Prevederi generale referitoare la înregistrare
Facturarea
Alte documente
Evidenţa operaţiunilor
Perioada fiscală
Decontul de taxă
Alte declaraţii
Declaraţia recapitulativă
Plata taxei la buget
Responsabilitatea plătitorilor şi a organelor fiscale
Registrul persoanelor impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată
Dispoziţii comune
Corectarea documentelor
Măsuri de simplificare
Dispoziţii tranzitorii
Dispoziţii tranzitorii
Operaţiuni efectuate înainte şi de la data aderării
Directive transpuse

TITLUL VII - Accize şi alte taxe speciale
Accize armonizate
Dispoziţii generale
Sfera de aplicare
Definiţii
Teritoriul comunitar
Faptul generator
Exigibilitatea
Eliberarea pentru consum
Importul
Producerea şi deţinerea în regim suspensiv
Produse accizabile
Bere
Vinuri
Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri
Produse intermediare
Alcool etilic
Tutun prelucrat
Produse energetice
Gaz natural
Cărbune şi cocs
Energie electrică
Excepţii
Nivelul accizelor
Nivelul accizelor
Calculul accizei pentru ţigarete
Regimul de antrepozitare
Reguli generale
Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Condiţii de autorizare
Autorizarea ca antrepozit fiscal
Respingerea cererii de autorizare
Obligaţiile antrepozitarului autorizat
Regimul de transfer al autorizaţiei
Anularea, revocarea şi susprndarea autorizaţiei
Operatorul înregistrat şi operatorul neînregistrat
Operatorul înregistrat
Operatorul neînregistrat
Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
Documentul administrativ de însoţire
Primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
Regimul accizelor pe durata deplasării
Descărcarea documentului administrativ de însoţire
Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe
Deplasarea unui produs accizabil între un antrepozit fiscal şi un birou vamal
Momentul exigibilităţii accizelor
Restituiri de accize
Lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile
Lipsuri pe timpul suspendării
Nereguli şi abateri
Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite
Produse cu accize plătite, utilizate în scopuri comerciale în România
Documentul de însoţire simplificat
Restituirea accizelor pentru produsele cu accize plătite
Persoane fizice
Vânzarea la distanţă
Reprezentantul fiscal
Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare
înregistrarea operatorilor de produse accizabile
Registrul electronic de date
Obligaţiile plătitorilor de accize
Plata accizelor la bugetul de stat
Depunerea declaraţiilor de accize
Documente fiscale
Evidenţe contabile
Responsabilităţile plătitorilor de accize
Garanţii
Scutiri la plata accizelor
Scutiri generale
Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice
Scutiri pentru tutun prelucrat
Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică
Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
Reguli generale
Responsabilitatea marcării
Proceduri de marcare
Eliberarea marcajelor
Confiscarea tutunului prelucrat
înregistrarea operatorilor de produse accizabile
Registrul electronic de date
Alte produse accizabile
Sfera de aplicare
Nivelul şi calculul accizei
Plătitori de accize
Scutiri
Exigibilitatea
Plata accizelor la bugetul de stat
Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate
Declaraţiile de accize
Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule
Nivelul taxei speciale
Exigibilitatea şi plata taxei speciale la bugetul de stat
Scutiri
Impozitul la ţiţeiul din producţia internă
Dispoziţii generale
Scutiri
Declaraţiile de impozit
Dispoziţii comune
Conversia în lei a sumelor exprimate în euro
Obligaţiile plătitorilor
Decontările între operatorii economici
Regimul produselor accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante
Dispoziţii tranzitorii şi derogări
Acciza minimă pentru ţigarete
Derogare pentru produse energetice
Derogare pentru autoturisme
Anexele 1-4, 4.1 şi 5 privind accizele

TITLUL VIII - Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile
Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool etilic
Sfera de aplicare
Supraveghetorii fiscali
Mijloace de măsurare a producţiei de alcool
Certificate de calibrare
Sigilii
Recepţia materiilor prime
Obligaţiile supraveghetorilor fiscali
Desigilarea instalaţiilor
Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului etilic şi a distilatelor în vrac din producţia internă sau din import
Condiţii de calitate
Transportul în vrac
Condiţii de livrare
Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de fructe
Mijloace de măsurare
Sigilarea şi desigilarea instalaţiilor
Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase, în vrac
Condiţii de import
Procedura de supraveghere
Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei şi importului de alcool, distilate şi băuturi spirtoase
Situaţii privind modul de valorificare
Preţuri minime
Măsuri speciale privind producţia, importul şi circulaţia uleiurilor minerale
Restricţii
Condiţii de comercializare
Condiţii de calitate
Procedura de import
Alte măsuri speciale
Condiţii de cesionare şi înstrăinare
întârzieri la plata accizelor
Alte măsuri
Sancţiuni
Infracţiuni
Contravenţii şi sancţiuni

TITLUL IX - Impozite şi taxe locale
Dispoziţii generale
Definiţii
Impozite şi taxe locale
Impozitul şi taxa pe clădiri
Reguli generale
Scutiri
Calculul impozitului pentru persoane fizice
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
Plata impozitului
Impozitul şi taxa pe teren
Reguli generale
Scutiri
Calculul impozitului
Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului
Plata impozitului
Impozitul pe mijloacele de transport
Reguli generale
Scutiri
Calculul taxei
Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport
Plata taxei
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Reguli generale
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare
Scutiri
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Scutiri
Impozitul pe spectacole
Reguli generale
Calculul impozitului
Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci
Scutiri
Plata impozitului
Taxa hotelieră
Reguli generale
Calculul taxei
Scutiri
Plata taxei
Taxe speciale
Taxe speciale
Alte taxe locale
Alte taxe locale
Facilităţi comune
Facilităţi pentru persoanele fizice
Facilităţi pentru persoanele juridice
Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice
Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale
Alte dispoziţii comune
Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene
Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale
Accesul la informaţii privind impozitele şi taxele locale
Depunerea declaraţiilor de persoanele juridice
Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale
Indexarea impozitelor şi taxelor locale
Elaborarea normelor
Sancţiuni
Sancţiuni
Sancţiuni
Dispoziţii finale
Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
Dispoziţii tranzitorii

TITLUL IX1 - Infracţiuni

TITLUL X - Dispoziţii finale

Data intrării în vigoare a Codului fiscal
Abrogarea actelor normative

Legea nr. 343/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - fragment

Rectificarea privind Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 - fragment

Bun de tipar - 1 iulie 2009
Alte carti din aceeasi categorie:
63.00 50.40 lei -20%
Stoc limitat!
59.00 53.10 lei -10%
Stoc limitat!
20.00 lei
Stoc limitat!
NEWSLETTER LIBRARIE.NET FACEBOOK LIBRARIE.NET INSTAGRAM LIBRARIE.NET PINTEREST LIBRARIE.NET YOUTUBE LIBRARIE.NET TWITTER LIBRARIE.NET
© 2023 LIBRARIE.NET SRL
SAL SOL