NOTIFICARE:

Librarie.Net și partenerii folosim cookie-uri sau tehnologii similare după cum este explicat în politica de cookies.

×

Preferințe Cookie-uri

Cookie-uri functionale - sunt necesare pentru a naviga pe site, pentru a memora preferințele tale legate de cookies și pentru a permite funcționarea procesului de comandă;

COS CUMPARATURI
Cărți Manuale Jucării Diverse Promo Info

Valori ale Ortodoxiei romanesti: Manastirea Caldarusani. Volumul 2

Preț: 76.50 lei
  • Carte in stoc la furnizor
  • Livrare estimativă în 29 zile
Cod produs: 368309
Autor(i): Pr. Florin Serbanescu
Editura: Editura Basilica a Patriarhiei Romane
Anul aparitiei: 2019
Nr. pagini: 620 pagini
Tip coperta: cartonata
ISBN: 9786062902919
Categorii: Religie / Spiritualitate, Ortodoxie, Crestinism, Istoria Bisericii Ortodoxe, Carti
Cuprins

Lista stareţilor mănăstirii 13 Sumarul fondului documentar Mănăstirea Căldăruşani, inventar nr. 16, Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale – Bucureşti 15 Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale – Bucureşti, inventarul nr. 16, Fond Mănăstirea Căldăruşani 18 Documente privind istoria Mănăstirii Căldăruşani 1. Copie după hrisovul Moşii Dulbanul, al boerilor Ghiculeşti l(ea)t 7123 - (1614-1615) 124 2. Zapisul Badei de la Speteani că nu ş-au vândut toată partea lui de moşie din Căldăroşani, la Măria Sa răposatul Matei Vodă şi 2 rumăni - 1637 (7145) mai 6, Bucureşti 125 3. Zapisul lui Stan fiul lui Aldimir vornic, Zet Dumitru logofăt că ş-au vândut toată partea de moşie de la Căldăroşani la răposatul Matei Vodă ctitor - 1637 (7145) mai 6, Bucureşti 126 4. Hrisovul lui Matei Basarab din 10 mai 7145 (1637), pentru moşiile cumpărate dela Neagoe Log. şi dela Stan al lui Andimir Vornicul 127 5. Zapisul lui Loiz vt(ori) clucer pentru moşiia Vlădeani că ş-au vândut-o răposatului Matei Basarab Vvd. drept ughi 200 şi 2 rumăni - 1637 (7145) fără lună, Bucureşti 128 6 Cuprins 6. Hrisovul lui Matei Basarab din 10 mai 7145 (1637) pentru moşiile cumpărate de la Neagoe log. şi de la Stan fiul lui Aldimir vornic 129 7. Zapisul jupâneasii Theodorii pentru închinăciunea moşiei de la Căldăroşani şi 8 pogoane dă vie i 8 sălaşe dă ţigani danie sfintei mânăstiri - 1640 (7148) mai 25, Bucureşti 131 8. Hrisovul lui Matei Basarab din 7149 (1640) pentru zestrea Mănăstirei Căldăruşani 132 9. Zapisul moşneanilor de la Vâlcăneşti, că ş-au vândut toate vseai ocinile lor dă moşiia Vâlcăneştilor la răposatul Matei Vodă ctitor - 1641 (7149) febr. 3 138 10. Zapisul lui Agathon i văru-său Neagul i brat ego Sârbul, că s-au închinat Sfintii mânăstiri ocină dă moşie în Bărboşi - 1642 (7150) mart. 6 Bucureşti 140 11. Cartea a 24 boiari ce au hotărât moşiile şi au ales satele sfintei mânăstiri Căldăroşanii făcând şi catastih dă toate - 1642 (7150) iun. 5 141 12. Zapisul lui Oancea logofăt ot Cuştireani pentru cinstită mână a părintelui igumenul Varlaam ot Călduroşani - 26 oct. 7151 (1642) 142 13. Cartea a 24 boiari hotarnici ce au ales partea Badea de moşie în Jăgărâta sj. 120 lângă Căldăroşani - 1643 (7151) ian. 143 14. Zapisul lui Buzinca vel vist. (ispravnicul de la zidirea mănăstirii) dăruieşte mănăstirii partea sa de la Trestieni - 26 octombrie (fără an) 143 15. Carte a Patriarhului Partenie pentru întărirea hrisoavelor St. Mănăstirei Căldăruşani - La anul 1643, în luna Dechemvrie 145 16. Hrisov al lui Matei Basarab Voevod - 29 martie 1645 147 17. Hrisov al lui Matei Basarab privind închinarea schitului Cîrnu -13 aprilie 1649 149 18. Zapisul lui Agaton înpreună cu nepotul lui i brat ego pentru 1940 stânjeni dă moşiia Bărboşilor de Jos, drept ughi 164 ce s-au vândut egumenului Varlaam ot sfânta mănăstire Căldăruşani - 1651 (7160) nov. 11 150 19. Zapisul Savii log. i Şerban capitan i Iancul log. că au vândut partea lor de ocină ot Surani - 1654 (7162) iunie 16 151 7 Cuprins 20. Hrisovul lui Costandin Şărban Vvd. pentru moşiia şi cu balta care iaste acolo la Ciorani, cum că iaste dat de răposatul Matei Vodă şi de Preda sluger la sfânta mănăstire - 10 mai 7163 (1655) 152 21. Zapisul lui Varlaam către Radul Spătar, învoială pentru stăpânirea moşiei Nenciuleşti - 13 iul(ie) 7164 (1656) 153 22. Zapisul jupâneasii Neacşăi pentru partea ei de moşia ot Lipiia danie - 1671 (7179) apr. 20 154 23. Cartea a 6 boiari hotarnici tot pentru moşiia Căzăneştilor ce era pricina cu Diima slugeariul - 1673 (7181) aug. 18 155 24. Cartea răposatului Ducăi Vvd., iar pentru întărirea moşiei Căzăneştii i Cerveniia - 1677 (7185) mai 30, Târgovişte 156 25. Zapis de danie al Magdalinii monahia către mânăstirea Căldăruşani pentru 2 pogoane vie la Ceptura - 1685 (7194) sept. 15 158 26. Zapis de danie al lui Ivan Căpitanu Lăzoreanul către Mânăstirea Căldăruşani prin care-i lasă viile sale de la Ceptura - (7194) 1686 fevr. 1 158 27. Cartea a 12 boiari, ce au hotărât moşiia Brăgăreştilor, dă către moşiia Sfintii Mitropolii - 1686 (7194) aug. 11 159 28. Scrisoare de la înprejureanii denprejurul moşii a Sfintii mănăstirii Călduruşani, ce să cheamă Răsimnici la măna părintelui egumenului Efrem ot svănta mănăstire ot Călduruşani şi a tuturor călugăraşilor ce săntu lăcuitori în svănta mănăstire, ca să ţie această moşie - Iul(ie) 12 leat 7197 (1689) 160 29. Hrisov de la Costandin Brâncoveanu Voevod ca să fie sfintei mănăstiri toată vama bălţii satului Cioranii ot sud Ialomiţa, care iaste lăngă Lichireşti, şi cu tot venitul ce va fi - Mai 29 leat 7199 (1691) 161 30. Hrisov de la Costandin Brâncoveanu Voevod ca să fie sfintei mănăstiri tot venitul dă pă moşiia mănăstirii ce să chiamă Trăisteanii ot sud Prah(ova) - Iunie 16 leat 7199 (1691) 162 31. Zapisu al lui Voico iuz(başa?) i Dragomir i Dumitru i moş(u)l i Stan snă Negom(iţă?) i Radu ot Răsimnici ca să fie de mare credinţă la măna părintelui iagumenului Ghenadea - Dec(hemvrie) 16 dni let 7201 (1692) 163 8 Cuprins 32. Zapisul lui Onofrie ermonah la măna sfinţii sale părintelui egumenului Ghenadie şi a tot săborul şi părinţii Sfintii Mănăstiri Călduroşanii - ap(rilie) 18 leat 7201 (1693). 163 33. Zapis de la Mătuşa Marina la măna părintelui egumenului Ghenadie şi a tot soborul sfintii mănăstiri Căldăruşani - Mai 2 dni 7201 (1693) 164 34. Hrisov al lui Costandin Brâncoveanu Voevod dat părintelui Nicodim igumenu ot Căldăroşani, şi tuturor călugărilor de acolo, ca să ţie şi să stăpânească această mănăstire Cărnul cu bună pace - fevruarie 6 leat 7204 (1696) 166 35. Zapisul lui Drăghici Log. către Mănăstirea Căldăruşani pentru schimbul a două pogoane de vie pentru un loc - 1697 (7205) martie 26 168 36. Zapisul lui Bogoslov ca să fii de bună credinţă la măna sfinţii sale părintelui popei lui Onofrie carii iaste preot la schitul sfintei mănăstiri Căldurăşanii - Mart(ie) 13 7206 (1698) 168 37. Costandin Voevod către egumenul mănăstirii Căldăruşani - Avgust, 20, leat 7206 (1698) 169 38. Carte a lui Costandin Brâncoveanu Vvd., iar pentru ocinile dă moşiia Leoteşti întărind cu această carte pe toate cealelalte cărţi şi zapise - 1699 (7207) iun. 16, Bucureşti 170 39. Zapisul lui Popa Radu ot Dobroteani ca să fie de bună credinţă la măna Sfinţii Sale părintelui Nicodim - Iunie 30 7207 (1699) 174 40. Zapisul lui Necolii i brat ego Gradea i Marin, că ş-au vândut ocina lor din Cervenie sj. 88 - 1700 (7208) 174 41. Zapisul lui Dumitraşco logofăt către M-rea Căldăruşani pentru două pogoane loc la Cepturi - 1701 (7209) mart. 21 175 42. Zapisul lui Radul feciorul lui Stoian ot Arceşti nepotul lui Gligorie dată la măna popei Onofrie şi la toţi călugăraşii ot schit(ul) Surani - iun(ie) leat 7210 (1702) 175 43. Carte a lui Costandin Voevod - Aprilie 2 leat 7211 (1703) 176 44. Carte a lui Costandin Voevod ca să fie volnic Părintele igumen Călduroşan să aibă a-ş luarea vinărici de la oraşu Flocii de la tot omul căţi vor avea vii acolo - Septemvrie 8 7212 (1703) 177 45. Carte a lui Costandin Voevod - Iulie 21 dni l(ea)t 7212 (+ЗCBї) 1704 177 9 Cuprins 46. Zapisul monahiei Manasiia, că au închinat o jumătate ocină din Arceşti sfintei mânăstiri 178 47. Dumitraşco cu fratele lui Drăghici logofăt ot Cepturi dau zapis egumenului Nicodim - 11 nov. 7213 (1704) 179 48. Zapisul Radului snă Stoian că au închinat la schitul Surani moşie în Arceşti - 1704 - 1709 179 49. Zapisul Mihnii, ce ş-au vândut partea lui de ocină din Gureani tot în hotaru cu Leoteştii la egumenul Nicodim - 1705 (7213) mart. 19 180 50. Copii după cartea de hotărnicii din cuvînt în cuvînt a post(elnicului) Minii 181 51. Iunie 19 leat 7218 181 52. Dumitru (fost ginere lui Matei cojocar ot Bucureşti) dă zapis la mîna paharnicului Costandin Boleştean - mai 17 1710 182 53. Iacov dăruieşte la moartea sa un pogon de vie la schitul de la Măneşti - 1710 (7218) 183 54. Zapisul lui Pătru logofăt ot Buzău - sept(emvrie) 3 dni 7219 (1710) 183 55. Zapisul lui popa Dragomir den Dobroteani feciorul lui Dragomir Tomescul la cinstită măna Mării Sale Doamnei Marii a Prea Luminatului nostru Domnu Io Costandin Basarab Voevod - Leat 7221 (1713) 184 56. Zapisul lui Costandin Voevod - Mai 2 dni leat 7221 (1713) 185 57. Zapisul lui popa Dragomir din Dobroteni feciorul lui Dragomir Tomescul la măna părintelui egumenului Nicodim ot Căldărăşani - Mai 3 dni leat 7221 (1713) 186 58. Zapisul lui Costandin Voevod - Mai 2 dni leat 7221 (1713) - Dechemvrie 7 dni leat 7212 (1713) 187 59. Zapisul Stanciului ot Surani, danie moşie ot Arceşti - 1719 (7227) ian. 12 188 60. Zapisul lui Gheoghe către M-rea Căldăruşani pentru 10 pog. vie la Cepturi Theofil egumen - 1719 (7227) mart. 9 188 61. Zapisu lui Varlaam călugăru, danie schitului Surani ocina lui den Oprişori - 1724 (7232) iun. 10 189 62. Zapisul lui Gheorghe Portaru către M-rea Căldăruşani pentru 5 pog. de vie la Cepturi - 1726 (7234) fevr. 24 190 10 Cuprins 63. Manuscris 377 - (Intitulat pe cotor: „Condice de documente alle monăstiriloru din terra Românesca”, iar mai jos: „Socotelele monăstiriloru din ţerră din annii 1730-1741”) 190 64. Zapisul lui Dobre Mărişescul către M-rea Căldăruşani pentru schimbul a 4 pog. vie şi o ciosvârtă pe nişte stupi - 1741 (7249) iunie 21 190 65. Egumenul de la Gruiu către fratele Theofil igumenu din sfînta mînăstire Căldăroşanii - 13 iulie 1742 (7250) 191 66. Împăciuire Căldăruşani cu Gruiu pentru mutarea apei Ialomiţii - 1742 (7250) iul. 13 191 67. Zapisul lui Stancia către M-rea Căldăruşani prin care vinde 2 pog. şi jum. saduri de vie - 1746 (7254) mai (fără zi) 192 68. Grigorie Ghica Vvd. către igumenul de la sfănta mănăstire Călduroşani chir Daniil - Septemvrie 18 l(ea)t 1751 193 69. Partenie igumen ot Leaspezi către Daniil igumenu Sfintei Mânăstiri Călduroşanii - mai 15 l(ea)t 7261 (1753) 193 70. Filaret arhiepiscop şi mitropolit a toată Ungrovlahia către igumenul chir Nifon de la Mânăstirea Sinaia - avgust 11 7262 (1754) 195 71. 19 noemvrie 1754 196 72. 9 mai 1766 (data rezoluţiei domnului) 198 73. 3 mai 1768 198 74. 13 martie 1772 199 75. 13 martie 1772 200 76. Mărturia lui Daniil proegumen, Rafail schevofilax, Gherasim eromonah eclesiarh către Mănăstirea Căldăruşani pentru via părintelui Gherasim fost stareţ-1773 mai 5 201 77. 29 septembrie 1774 202 78. 9 fevruarie 1775 202 79. Cartea Patriarhului Sofronie al Constantinopolului pentru întărirea hrisoavelor Mânăstirii Căldăruşani - 1775, în luna aprilie. 203 80. Hrisovul mânăstirei Căldăruşanii, ce este cu hramul Sf. Mucenic Dimitrie - 1775 205 81. 1776 iulie 14 208 82. Alex. Ipsilant – poruncă - 22 sept. 1776 208 11 Cuprins 83. Zlotu Ioanu - Vinăricer 14 decembrie 1776 209 84. Alexandru Ioan Ipsilant Voievod - 27 fevruarie 1778 210 85. Alex. Ioan Ipsilant Vv. întăreşte dreptul Mănăstirii de a lua întreiala (din trei părţi una) peştelui din balta Ciorani (vama) - 15 martie 1778 211 86. Schimb între mănăstirile Căldăruşani şi Vieroş (Fieni şi Tîţa contra Creţeanca) - 1779 avgust 27 212 87. Anaforaua veliţilor boieri cu întărire domnească în pricina dintre Iordache Micşunescu şi Mănăstire pentru schimbul moşiei Nenciuleşti - 1784 iunie 13 213 88. Jalba soborului mânăstirii pentru schimbul moşiei Nenciuleşti -1784 mart. 20 216 89. Anaforaua Mitropolitului Dositei pentru a se da mânăstirile Căldăruşani şi Snagovul în administraţia Mitropoliei -1794 Iunie 15 217 90. Alexandru Const. Morutzi - 1794 Iunie 18 218 91. Hrisovul lui Alex. Ipsilant din 7305 (1797) Aprilie în 27, scris de Kiriţă Logofăt de Divan 218 92. Copie de danie întocmai după cea adevărată care s-au dat supt păstrarea mînăstirii în mîna Sf. părintelui Arh(imandrit) chiar Dosithei dinpreună şi cu alte seneturi - 1805 iulie 20 223 93. 1813 iul(ie) 13 225 94. Cererea călugărilor din mănăstire către mitropolit din 1819 226 95. Cererile părinţilor pământeni (c. 1819) 227 96. Cererile călugărilor de la Mănăstirea Căldăruşani (c. 1819) 229 97. Hrisovul lui Grigorie Dimitrie Ghica Vv. relativ la regulile întreţinerii Mânăstirii Căldăruşani - 1824 oct. 26 229 98. Mariia Ghica - iunie 1843 235 99. Maria Ghica scrie stareţului de la Căldăruşani - iunie 1843 236 100. Judecătoria judeţului Ialomiţa - 1843 iunie 21 236 101. Adeveriri din 31 august 1843 - 6 august 1843 238 102. 17 septemvrie 1845 239 103. 1849 noemvrie 10 Bucureşti 241 Catagrafii (fragmente): - Catagrafia de la 1740 242 12 Cuprins - Catagrafia de la 1850 255 - Catagrafia de la 1862 263 Pomelnicul Mănăstirii Căldăruşani 356 Raport al Mănăstirii Căldăruşani (Stareţ Arhim. Gherasim) Către Ministerul Culturii și Instrucţiunii Publice din 24 Februarie 1880 370 Cuvântarea rostită de mitropolitul Ghenadie, fost primat al României, la târnosirea Sf. Mănăstiri Căldăruşani, în ziua de 23 aprilie 1915 373 Cartea de Aur a Mănăstirii Căldăruşani (distrusă în incendiul de la stăreţie în 1991) 375 Mănăstirea Căldăruşani – Bunuri Patrimoniale Bisericeşti Mobile 419 Inventar - Nr. 1 419 Inventar - Nr. 2 429 Inventar - Nr. 3 438 - Pinacoteca 456 Manuscrise provenite din Colecţia Mănăstirii Căldăruşani (Biblioteca Academiei Române) 468 Manuscrise provenite din Colecţia Mănăstirii Căldăruşani (Biblioteca Sfântului Sinod – Mănăstirea Antim – Bucureşti) 506 Letopiseţul Cantacuzinesc - Varianta Căldăruşani 564 Diata Stareţului Gheorghe (1785 ) 577 Viaţa Stareţului Gheorghe - Scrisă de Protasie Ieromonahul (cca. 1807-1810) 604 Povăţuirile Stareţului Dorotei către monahii de la Căldăruşani (1807) 612

© 2022 LIBRARIE.NET SRL