CONT CLIENT CONTACT TELEFONIC INFO LIBRARIE.NET
Menu LIBRARIE.NET Cos cumparaturi
CAUTARE
LIBRARIE.NET
CAUTARE
COS
Drept procesual civil international
Drept procesual civil international
Preț: 38.53 lei
 • Carte în stoc
 • Livrare estimativă în 2 zile
Cod produs: 212086
Autor(i): Flavius George Pancescu
Editura: Editura Hamangiu
Anul aparitiei: 2014
Nr. pagini: 288 pagini
ISBN: 9786066789868
Categorii: Drept, Drept procesual civil, Carti
Daca, inainte de reinscrierea Romaniei in curentul mondial al liberei circulatii a persoanelor si marfurilor, normele care reglementau competenta jurisdictionala internationala a instantelor romane, precum si efectele hotararilor judecatoresti straine in Romania nu aveau importanta semnificativa in practica, dupa acest moment si cu precadere dupa aderarea la Uniunea Europeana, asistam la o crestere a proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate in care sunt prezente puncte de legatura in Romania.

Dispozitiile Cartii a VII-a din noul Cod de procedura civila, referitoare la procesele civile cu element de extraneitate, precum si avantul legislativ inregistrat in ultimii ani la nivelul dreptului european in materia cooperarii judiciare civile au determinat elaborarea prezentei monografii. La acestea se adauga si putina, dar valoroasa, doctrina romana in materia conflictului de jurisdictii si a efectelor hotararilor straine.

In cuprinsul cartii, pe langa competenta jurisdictionala si procedura recunoasterii si incuviintarii executarii hotararilor, sunt abordate teme precum imunitatea, conditia strainului in proces, asistenta judiciara internationala. Sunt prezentate si unele proceduri speciale, de larg interes: somatia europeana de plata, procedura europeana cu privire la cererile cu valoare redusa, obtinerea pensiei de intretinere din strainatate, procedurile colective.

La elaborarea lucrarii au fost avute in vedere si ultimele aparitii legislative in materie, cum ar fi Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala (reformare), care se va aplica incepand cu 10 ianuarie 2015 si va inlocui Regulamentul (CE) nr. 44/2001, sau Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, recent adoptata.
Autorul

Cuprins

 • Capitolul I. Partea generală
  • Secţiunea 1. Consideraţii introductive
   • §1. Justiţie naţională - justiţie supranaţională. Spaţii comune de justiţie
   • §2. Definiţia dreptului procesual civil internaţional
  • Secţiunea a 2-a. Legătura dreptului procesual civil internaţional cu alte ramuri de drept
   • §1. Dreptul internaţional public
   • §2. Dreptul internaţional privat
   • §3. Dreptul Uniunii Europene
   • §4. Dreptul procesual civil
   • §5. Dreptul comparat
   • §6. Sistemele procesuale plurilegislative
  • Secţiunea a 3-a. Normele de drept procesual civil internaţional
  • Secţiunea a 4-a. Principiile dreptului procesual civil internaţional
   • §1. Precizări prealabile
   • §2. Principiul egalităţii
   • §3. Principiul reciprocităţii
   • §4. Lex fori
   • §5. Principiul disponibilităţii
  • Secţiunea a 5-a. Izvoarele dreptului procesual civil internaţional
   • §1. Izvoare interne
   • §2. Izvoare internaţionale
    • 2.1. Convenţii bilaterale
    • 2.2. Convenţii multilaterale
   • §3. Dreptul Uniunii Europene
   • §4. Raportul între izvoarele dreptului procesual civil internaţional
   • §5. Unificarea normelor dreptului procesual civil internaţional
  • Secţiunea a 6-a. întinderea jurisdicţiei
   • §1. Precizări prealabile
   • §2. Imunitatea
    • 2.1. Subiecte de drept care beneficiază de imunitate
    • 2.2. Aspecte procesuale
    • 2.3. Renunţarea la imunitate
  • Secţiunea a 7-a. Aspecte procesuale
   • §1. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile
   • §2. Condiţia străinului în proces
   • §3. Termenele
   • §4. Limba desfăşurării procesului. Cheltuielile de judecată
   • §5. Aplicarea dreptului străin
   • §6. Proceduri complementare
 • Capitolul al II-lea. Asistenţa judiciară internaţională
  • Secţiunea 1. Noţiune. Izvoare
  • Secţiunea a 2-a. Procedura
  • Secţiunea a 3-a. Comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare
   • §1. înţelesul unor termeni şi expresii
   • §2. Procedura
    • 2.1. Comunicarea de acte în străinătate
    • 2.2. Comunicarea de acte din străinătate
   • §3. Convenţiile de la Haga din 1905, 1954 şi 1965
   • §4. Regulamentele (CE) nr. 1348/2000 şi nr. 1393/2007
   • §5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
   • §6. Remedii procesuale
  • Secţiunea a 4-a. Probele
   • §1. Precizări prealabile
   • §2. Regimul probelor
   • §3. Obţinerea probelor
    • 3.1. înţelesul unor termeni şi expresii
    • 3.2. Comisiile rogatorii în străinătate
    • 3.3. Comisii rogatorii primite din străinătate
   • §4. Convenţiile de la Haga din 1905, 1954 şi 1970
   • §5. Regulamentul (CE) nr. 1206/2001
 • Capitolul al III-lea. Competenţa internaţională a instanţelor române
  • Secţiunea 1. Definiţie. Delimitări
  • Secţiunea a 2-a. Criterii de determinare a competenţei
  • Secţiunea a 3-a. Dispoziţii generale de competenţă
   • §1. Verificarea din oficiu a competenţei. Excepţia de necompetenţă. Conflictul de competenţă
   • §2. Măsurile provizorii, conservatorii şi de executare
   • §3. Prorogarea şi derogarea de competenţă
    • 3.1. Prorogarea voluntară de competenţă
    • 3.2. Derogarea voluntară de competenţă
   • §4. Extinderea procesului
    • 4.1. Cererile incidentale, accesorii şi reconvenţionale
    • 4.2. Apărări, excepţii, chestiuni preliminare
   • §5. Coparticiparea procesuală
   • §6. Litispendenţa şi conexitatea
    • 6.1. Litispendenţa
    • 6.2. Conexitatea
    • 6.3. Aspecte comune
  • Secţiunea a 4-a. Reguli speciale de competenţă internaţională
   • §1. Competenţa exclusivă
    • 1.1. Consideraţii generale
    • 1.2. Competenţa personală exclusivă
     • 1.2.1. Procesele privind actele de stare civilă
     • 1.2.2. încuviinţarea adopţiei
     • 1.2.3. Tutela şi curatela
     • 1.2.4. Interdicţia judecătorească
     • 1.2.5. Desfacerea, nulitatea sau anularea căsătoriei. Răspunderea părintească
     • 1.2.6. Alte materii
    • 1.3. Competenţa exclusivă în materia unor acţiuni patrimoniale
     • 1.3.1. Litigiile privind imobile situate în România
     • 1.3.2. Litigiile privind succesiuni
     • 1.3.3. Litigiile privind contracte încheiate cu consumatorii
   • §2. Competenţa preferenţială a instanţelor române
    • 2.1. Consideraţii generale
    • 2.2. Obligaţia de întreţinere
    • 2.3. Obligaţiile contractuale
    • 2.4. Obligaţiile necontractuale
    • 2.5. Transporturile
    • 2.6. Asigurările
    • 2.7. Succesiunile
    • 2.8. Ocrotirea persoanei fizice
    • 2.9. Divorţul
    • 2.10. Declararea judecătorească a morţii
    • 2.11. Actele sau faptele de stare civilă privind persoane cu domiciliul în străinătate
    • 2.12. Drepturile de proprietate intelectuală
    • 2.13. Convenţia părţilor, cetăţeni străini
    • 2.14. Situaţii speciale privind transporturile maritime şi aeriene
    • 2.15. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produse originare din România
   • §3. Alte competenţe internaţionale ale instanţelor române
    • 3.1. Conflictele de muncă
    • 3.2. Executarea silită
    • 3.3. Societăţile
    • 3.4. Fiducia
    • 3.5. Arbitrajul
 • Capitolul al IV-lea. Recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărârilor străine
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale
  • Secţiunea a 2-a. Recunoaşterea hotărârilor străine
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Recunoaşterea de drept
   • §3. Condiţii – pozitive şi negative – privind recunoaşterea
    • 3.1. Hotărârea să fie definitivă
    • 3.2. Instanţa să fi fost competentă
    • 3.3. Existenţa reciprocităţii
    • 3.4. Să nu fie încălcată ordinea publică de drept internaţional privat român
    • 3.5. Cauza să nu fi fost sustrasă de la incidenţa legii aplicabile conform dreptului internaţional privat român
    • 3.6. Existenţa unei hotărâri a instanţei naţionale
    • 3.7. Existenţa unei hotărâri a unei instanţe străine
    • 3.8. Să nu fi fost încălcat dreptul la apărare
   • §4. Neexaminarea pe fond a hotărârilor străine
  • Secţiunea a 3-a. încuviinţarea executării hotărârilor străine
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Condiţiile încuviinţării executării
  • Secţiunea a 4-a. Procedura recunoaşterii şi încuviinţării hotărârilor străine în România
   • §1. Procedura recunoaşterii
    • 1.1. Instanţa competentă
    • 1.2. Documente ataşate la cerere
    • 1.3. Efectele cererii
    • 1.4. Procedura de judecată şi soluţionarea cererii
   • §2. Procedura încuviinţării executării (exequatur)
    • 2.1. Instanţa competentă
    • 2.2. Cererea de exequatur
    • 2.3. Procedura exequaturului
    • 2.4. Soluţionarea cererii
    • 2.5. Căi de atac
    • 2.6. Emiterea titlului executoriu
    • 2.7. Forţa probantă a hotărârii străine
  • Secţiunea a 5-a. Circulaţia hotărârilor judecătoreşti şi a altor acte în cadrul Uniunii Europene
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Regulamentul (CE) nr. 44/2001
   • §3. Regulamentul (CE) nr. 805/2004
   • §4. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003
   • §5. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012
 • Capitolul al V-lea. Proceduri speciale
  • Secţiunea 1. Somaţia europeană de plată
  • Secţiunea a 2-a. Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă
  • Secţiunea a 3-a. Obţinerea pensiei de întreţinere din străinătate
  • Secţiunea a 4-a. Procedurile colective
   • §1. Legea nr. 85/2014
   • §2. Regulamentul nr. 1346/2000
 • Bibliografie selectivă
 • Index
Alte carti de FLAVIUS GEORGE PANCESCU:
Legea medierii. Comentarii si explicatii. Editia 3
39.90 37.51 lei -6%
Stoc furnizor
Legea medierii. Comentarii si explicatii. Editia 2
32.90 30.93 lei -6%
Stoc limitat!
Alte carti din aceeasi categorie:
Alte carti de la EDITURA HAMANGIU:
NEWSLETTER LIBRARIE.NET FACEBOOK LIBRARIE.NET INSTAGRAM LIBRARIE.NET PINTEREST LIBRARIE.NET YOUTUBE LIBRARIE.NET
© 2024 LIBRARIE.NET SRL
SAL SOL