NOTIFICARE:

Librarie.Net și partenerii folosim cookie-uri sau tehnologii similare după cum este explicat în politica de cookies.

×

Preferințe Cookie-uri

Cookie-uri functionale - sunt necesare pentru a naviga pe site, pentru a memora preferințele tale legate de cookies și pentru a permite funcționarea procesului de comandă;

COS CUMPARATURI
Cărți Manuale Jucării Diverse Promo Info

Codul fiscal actualizat: Titlul III - Impozitul pe venit ; Titlul IX 2 - Contributii sociale obligatorii (adnotat si indexat pe articole si norme metodologice la aplicare)

Preț: 18.53 lei
  • Carte în stoc
  • Livrare estimativă în 2 zile
Cod produs: 182640
Editura: Editura Intelcredo
Anul aparitiei: 2012
Nr. pagini: 144 pagini
Categorii: Drept, Drept fiscal, Carti

Contine actualizarile cf. OUG 24/06.06.2012 HG 670/04.07.2012 si OG 15/23.08.2012 !

CUPRINS
TITLUL III impozitul pe venit
CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale 3
Art. 39 Contribuabili 3
Art. 40 Sfera de cuprindere a impozitului 3
Art. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 4
Art. 42 Venituri neimpozabile 5
Art. 421 Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie (în
vigoare de la data intrării în vigoare a L287/2009 privind codul civil) 12
Art. 43 Cotele de impozitare 13
Art. 44 Perioada impozabilă 13
Art. 45 Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe 13
CAPITOLUL 2 Venituri din activităţi independente 14
Art. 46 Definirea veniturilor din activităţi independente 14
Art. 47 *** Abrogat. 16
Art. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente,
determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă 16
Art. 49 Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit 24
Art. 50 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală 27
Art. 51 Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în
partidă simplă 29
Art. 52 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele
venituri din activităţi independente 29
Art. 52 (4) *** Abrogat. 31
Art. 521 Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi
independente 31
Art. 53 Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente 32
Art. 54 Impozitarea venitului net din activităţi independente 32
CAPITOLUL 3 Venituri din salarii 32
Art. 55 Definirea veniturilor din salarii 32
Art. 56 Deducere personală 42
Art. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii 46
Art. 58 Termenul de plată a impozitului (se aplică începând cu veniturile aferente lunii
oct. 2011) 49
Art. 581 Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea şi
creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ 50
Art. 59 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii [în vigoare de la 1
ianuarie 2012] 50
Art. 60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale 52
CAPITOLUL 4 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 53
Art. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor 53
Art. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor 54
Art. 621 Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale
de venit 56
Art. 622 Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea
venitului net în sistem real 57
Art. 623 Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în
scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal. 58
Art. 63 Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 58
Art. 64 Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor 59
CAPITOLUL 5 Venituri din investiţii 59
Art. 65 Definirea veniturilor din investiţii 59
Art. 66 Stabilirea venitului din investiţii 60
Art. 67 Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 64
Art. 672 Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual 67
CAPITOLUL 6 Venituri din pensii 68
Art. 68 Definirea veniturilor din pensii 68
Art. 681 Venituri neimpozabile 68
Art. 69 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 68
Art. 70 Reţinerea impozitului din venitul din pensii 68
CAPITOLUL 7 Venituri din activităţi agricole 70
Art. 71 Definirea veniturilor din activităţi agricole 70
Art. 72 Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit
70
Art. 73 Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea
în partidă simplă 71
Art. 74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole 71
CAPITOLUL 8 Venituri din premii şi din jocuri de noroc 72
Art. 75 Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 72
Art. 76 Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc 73
Art. 77 Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 73
CAPITOLUL 81 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal 74
Art. 771 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal 74
Art. 772 Rectificarea impozitului 81
Art. 773 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor
imobiliare 81
CAPITOLUL 9 Venituri din alte surse 81
Art. 78 Definirea veniturilor din alte surse 81
Art. 79 Calculul impozitului şi termenul de plată 83
Art. 791 Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată 83
CAPITOLUL 10 Venitul net anual impozabil 83
Art. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil 83
Art. 801 Stabilirea câştigului net anual impozabil 85
Art. 81 Declaraţii privind venitul estimat/norma de venit 85
Art. 82 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit 87
Art. 83 Declaraţia privind venitul realizat 89
Art. 84 Stabilirea şi plata impozitului anual datorat 91
CAPITOLUL 11 Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică 92
Art. 85 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun 92
Art. 86 Reguli privind asocierile fără personalitate juridică 92
CAPITOLUL 12 Aspecte fiscale internaţionale 95
Art. 87 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente 95
Art. 88 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente 96
Art. 89 Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente 99
Art. 90 Venituri obţinute din străinătate 99
Art. 91 Creditul fiscal extern 100
Art. 92 *** Abrogat 103
CAPITOLUL 13 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
103
Art. 93 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă 103
CAPITOLUL 14 Dispoziţii tranzitorii şi finale 104
Art. 94 Dispoziţii tranzitorii 104
Art. 95 Definitivarea impunerii pe anul fiscal 106
Art. 96 - 112 *** Abrogate 106
Articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 106
Articolul IV din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/06.06.2012 108
Articolul III din Hotărârea Guvernului nr.670 din 04.07.2012 109
Articolul III din Ordonanţa Guvernului nr. 15/23.08.2012 109
TITLUL IX2 Contribuţii sociale obligatorii
CAPITOLUL 1 Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri
din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate
sub protecţia sau în custodia statului 110
Art. 2962 Sfera contribuţiilor sociale 110
Art. 2963 Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale 110
Art. 2964 Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale 112
Art. 2965 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate
angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
115
Art. 2966 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la
art. 2963 lit. f) pct. 1 119
Art. 2967 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la
art. 2963 lit. f) pct. 2 120
Art. 2968 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la
art. 2963 lit. f) pct. 3 120
Art. 2969 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la
art. 2963 lit.d) şi de cele care primesc indemnizaţii pentru incapacitate tempo- rară de
muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale 120
Art. 29610 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la
art. 2963 lit. f) pct. 6, 7 şi 8 121
Art. 29611 Baza de calcul al contribuţiilor sociale pentru veniturile sub forma
indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate 121
Art. 29612 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la
art. 2963 lit. f) pct. 10 121
Art. 29613 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la
art. 2963 lit. f) pct. 11 122
Art. 29614 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la
art. 2963 lit. c) 122
Art. 29615 Excepţii generale 122
Art. 29616 Excepţii specifice 124
Art. 29617 Prevederi specifice privind contribuţiile de asigurări sociale de sănătate 129
Art. 29618 Calculul, reţinerea si virarea contribuţiilor sociale 131
Art. 29619 Depunerea declaraţiilor 133
Art. 29620 Prevederi speciale 136
CAPITOLUL 2 Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri
din activităţi independente, activităţi agricole si asocieri fără personalitate juridică
(prevederile acestui capitol se aplică din 1 iulie 2012) 136
Art. 29621 Contribuabili 136
Art. 29622 Baza de calcul 137
Art. 29623 Excepţii specifice 138
Art. 29624 Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale 138
Art. 29625 Declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale 139
Art. 29626 Cotele de contribuţie 140
CAPITOLUL 3 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanelecare
realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri 140
Art. 29627 Contribuabilii 140
Art. 29628 Stabilirea contribuţiei 140
Art. 29629 Baza de calcul 141
Art. 29630 Calculul contribuţiei 141
Art. 29631 Plata contribuţiei 141
Art. 29632 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care nu
realizează venituri 141

25.00 lei
Stoc furnizor
36.00 lei
Stoc furnizor
20.00 lei
Stoc furnizor
© 2022 LIBRARIE.NET SRL