NOTIFICARE:

Librarie.Net și partenerii folosim cookie-uri sau tehnologii similare după cum este explicat în politica de cookies.

×
Preferințe Cookie-uri

Cookie-uri functionale - sunt necesare pentru a naviga pe site, pentru a memora preferințele tale legate de cookies și pentru a permite funcționarea procesului de comandă;

CONT CLIENT CONTACT TELEFONIC INFO LIBRARIE.NET
Menu LIBRARIE.NET Cos cumparaturi
CAUTARE
LIBRARIE.NET
CAUTARE
COS
Starea de sanatate a managementului din Romania din 2012
Pret de lista: 7000
Preț: 5810
Reducere: 1190 lei (17%)
  • Carte in stoc la furnizor
  • Livrare estimativă în 7 zile
  • Preț promoțional valabil în limita stocului. Vezi regulament promoție.
Cod produs: 317438
Autor(i): Ion Popa, Ovidiu Nicolescu, Ciprian Nicolescu
Editura: Editura Pro Universitaria
Anul aparitiei: 2013
Nr. pagini: 234 pagini
ISBN: 9786066477390
Categorii: Afaceri / Economie / Bani, Management, Carti

Starea de sănătate a managementului din România în 2012

STAREA DE SĂNĂTATE A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2012

- Seria a IV-a –

CUPRINS

Cuvânt înainte 13

CAPITOLUL 1 – ANALIZA SWOT A MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2012

15

1.1. Metodologia utilizată 15

1.1.1. Metodologia pentru analiza managerială anuală la nivel naţional 15

1.1.1.1. Ipotezele cercetării 15

1.1.1.2. Metodologia cercetării 15

1.1.2. Metodologia pentru analize manageriale comparative internaţionale 20

1.1.2.1. Necesitatea şi particularităţile abordărilor manageriale comparative internaţionale 20

1.1.2.2. Tipuri de studii şi analize comparative 22

1.1.2.3. Principalele categorii de organizaţii şi organisme care realizează analize manageriale comparative

internaţionale

24

1.1.2.4. Abordări metodologice, metode şi tehnici folosite în cadrul studiilor comparative internaţionale 26

1.1.2.5. Avantaje şi limite 34

1.2. Managementul, mediul de afaceri şi performanţele economiei României în context european şi mondial 35

1.2.1 Caracteristici ale economiei, mediului de afaceri şi managementului din România în contextul Uniunii Europene 35

1.2.2 Evoluţia competitivităţii României 42

1.3. Performanţele şi starea managementului la nivel naţional în 2012 49

1.3.1. Optica abordării şi analizei managementului 49

1.3.2. Evaluări privind calitatea managementului practicat în România, comparativ cu Uniunea Europeană 49

1.3.3. Capacitatea managementului de a face faţă crizei şi continuărilor sale 51

1.3.4. Mediul de afaceri abordat ca o rezultantă sinergică a calităţii managementului naţional 55

1.3.5. Analiza punctelor forte 61

1.3.5.1. Primatul analizei punctelor forte 61

1.3.5.2. Principalele puncte forte ale managementului practicat în România 61

1.3.5.3 . Analiza cauzală a principalelor punctelor forte ale managementului naţional 64

1.3.6. Identificarea şi analiza punctelor slabe ale managementului naţional 67

1.3.6.1. Principalele puncte slabe 67

1.3.6.2. Analiza cauzală a celor mai frecvente puncte slabe manageriale 70

1.3.7. Concluzii privind managementul din România în anul 2012 74

1.4. Managementul la nivel de agenţi economici 76

1.4.1. Evaluarea de ansamblu 76

1.4.2. Principalele zone de funcţionalitate in cadrul firmelor româneşti in 2012 79

1.4.3. Principalele disfunctionalitati la nivelul agenţilor economici 84

1.5. Formare şi consultanţă managerială 90

1.5.1. Caracterizarea generală a trainingului şi consultanţei manageriale în România 90

1.5.2. Intensitatea training-ului în întreprinderile din România 91

1.5.3. Evaluarea comparativă a trainingului managerial din România şi Uniunea Europeană 98

1.5.4. Frecvenţa apelării la consultanţă în firmele româneşti 101

1.5.5. Consultanţa managerială din România comparativ cu cea din Uniunea Europeană 103

1.5.6. Puncte forte ale organizaţiilor care oferă training şi consultanţă managerială 105

1.5.7. Puncte slabe ale activităţii entităţilor furnizoare de training şi consultanţă managerială 108

1.5.8. Oportunităţi şi ameninţări contextuale în domeniul trainingului şi consultanţei manageriale din România 112

CAPITOLUL 2 – EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2009-2012

114

2.1. Metodologia abordărilor manageriale dinamice 114

2.1.1. Necesitatea şi specificitatea abordărilor manageriale dinamice în perioada actuală 114

2.1.2. Tipologia abordărilor dinamice manageriale 115

2.1.3. Elemente metodologice utilizate 117

2.1.4. Avantaje şi limite 118

6

Starea de sănătate a managementului din România în 2012

2.2. Dinamica managementului naţional în perioada 2009-2012 119

2.2.1. Evoluţia calităţii managementului naţional 120

2.2.2. Dinamica managementului din România comparativ cu managementul din Uniunea Europeană 121

2.2.3. Evoluţia managementului din România comparativ cu managementul din Europa Centrală 122

2.2.4. Dinamica capacităţii managementului din România de a face faţă crizei şi urmărilor sale 123

2.2.5. Evoluţia principalelor puncte forte 125

2.2.6. Dinamica principalelor puncte slabe 129

2.2.7. Constatări privind evoluţia managementului din România în ultimii ani 132

2.3. Managementul agenţilor economici în dinamică 134

2.3.1. Performantele de ansamblu ale firmelor 134

2.3.2. Managementul schimbarii si capacitatea firmelor de a depasi criza 140

2.3.3. Managementul strategic in firmele romanesti si capacitatea anticipativa a acestora 144

2.3.4. Inovarea si managementul inovarii in firmele romanesti 146

2.3.5. Un nou tip de management, managementul bazat pe cunostinte 147

2.3.6. Managementul resurselor umane 149

2.3.7. Evolutii in dinamică ale principalelor zone de functionalitate managerială comparativ cu anii anteriori 150

2.3.8. Schimbari la nivelul disfuncţionalităţilor manageriale înregistrate comparativ cu anii anteriori 153

2.4 Training şi consultanţă în domeniul managementului 154

2.4.1. Dinamica training-ului 154

2.4.2. Dinamica consultanţei 156

CAPITOLUL 3 – PERFECŢIONĂRI STRATEGICO-TACTICE ALE MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN

CONTEXTUL STRATEGIEI UE 2020

159

3.1. Strategia UE 2020 – contextul internaţional al dezvoltării României 159

3.1.1. Trecerea la economia bazată pe cunoştinţe – dominanta secolului XXI 159

3.1.2. Lansarea construiri economiei bazate pe cunoştinţe în Uniunea Europeană prin Strategia de la Lisabona 163

3.1.3. Strategia 2020 a Uniunii Europene – placa turnantă a dezvoltării economice în Europa 165

3.1.4. Recomandări privind reforma stucturală în Europa şi relansarea economică 168

3.1.5. Necesitatea imperioasă a elaborării Strategiei României de construire a economiei bazate pe cunoştinţe 169

3.2. Programul de guvernare al României în perioada 2012-2015 - contextul naţional al abordărilor manageriale în

România

171

3.2.1. Principalele prevederi ale programului 171

3.2.2. Influenta Programului de Guvernare asupra managementului din Romania 173

3.2.3. Impactul altor documente programatice asupra funcţionalităţii şi managementului firmelor din România 175

3.3. Priorităţi şi modalităţi de acţiune manageriale pe termen lung 178

3.3.1. Management naţional 178

3.3.1.1. Conceperea şi structurarea strategiei de creştere a economiei bazate pe cunoştinţe 2014 – 2020 178

3.3.1.2. Priorităţi manageriale 179

3.3.1.3. Direcţii şi modalităţi de acţiune 182

3.3.2. Managementul agenţilor economici 188

3.3.2.1. Prioritati 188

3.3.2.1.1. Dezvoltarea brandingului de produs 188

3.3.2.1.2. Identificarea si focalizarea pe pieţele sectoriale ţintă 189

3.3.2.1.3. Racordarea firmei la reţele şi canale de distribuţie internaţionale 189

3.3.2.1.4. Susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare 190

3.3.2.1.5. Gestionarea durabilă a resurselor regenerabile şi neregenerabile de energie 190

3.3.2.1.6. Dezvoltarea factorului uman 190

3.3.2.1.7. Cresterea potentialului inovational organizaţional 190

3.3.2.2. Modalitati 191

3.3.2.2.1. Organizarea unor programe de pregătire, la nivel de firmă, privind crearea şi managementul

brandului

191

3.3.2.2.2. Identificarea produselor sau serviciilor din oferta comerciala a firmelor ce deţin caracteristici

distinctive sau oferă beneficii deosebite consumatorilor şi suţinerea acestora pe pietele relevante.

191

3.3.2.2.3. Integrarea firmei in platforme tehnologice 191

3.3.2.2.4. Implicarea întreprinderilor autohtone in reţele de firme inovative 191

3.3.2.2.5. Intensificarea şi remodelarea formării de manageri si specialisti 192

3.3.2.2.6. Atragerea de resurse umane din alte ţări 192

3.3.2.2.7. Atragerea masivă de investiţii străine şi autohtone directe 192

3.3.2.2.8. Îmbunătăţirea culturii manageriale, astfel încât sa favorizeze implementarea

managementului bazat pe cunoştinţe

193

3.3.3. Managementul entităţilor care oferă servicii de training şi consultanţă managerială 193

7

Starea de sănătate a managementului din România în 2012

3.3.3.1. Consolidarea economică şi modernizarea managerială a instituţiilor universitare şi celorlalţi furnizori de

training şi consultanţă în domeniul managementului

193

3.3.3.2. Amplificarea gradului de adaptare a programelor de formare şi perfecţionare managerială la

necesităţile reale ale economiei şi mediului de afaceri din ţara noastră

194

3.3.3.3. Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de consultanţă managerială 194

3.3.3.4. Intensificarea dimensiunii pragmatice a pregătirii manageriale 195

3.3.3.5. Realizarea unor parteneriate între furnizorii de training/consultanţă şi organizaţiile beneficiare 195

3.3.3.6. Conferirea unei dimensiunii internaţionale mai pregnante programelor de pregătire şi consultanţă în

domeniul managementului

196

3.3.3.7. Amplificarea prestigiului şi vizibilităţii pe plan naţional şi internaţional al trainerilor şi consultanţilor în

domeniul managementului din România

196

3.4. Priorităţi şi modalităţi de acţiune managerială pe termen mediu si scurt 197

3.4.1. Management naţional 197

3.4.1.1. Intensificarea profesionalizării managerilor şi specialiştilor în management la toate nivelele societăţii şi

economiei României

197

3.4.1.2. Exercitarea de către managerii de la toate eşaloanele societăţii şi economiei a unui management

complex şi complet, în care să se regăsească intens şi pregnant cele cinci funcţii manageriale

197

3.4.1.3. Focalizarea managementului la nivel naţional, sectorial, regional şi local asupra relansării procesului

investiţional

198

3.4.1.4. Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare 198

3.4.1.5. Reducerea fiscalităţii şi îmbunătăţirea Codului Fiscal şi Codului de procedură fiscală 199

3.4.1.6. Pregătirea temeinică a absorţiei fondurilor europene în cadrul noului ciclu managerial 2014 -2020 199

3.4.1.7. Generalizarea realizării studiilor de impact şi a testului IMM-urilor de către managementul organismelor

de reglementare juridică şi economică

200

3.4.1.8. Adoptarea urgentă a unei noi legi privind dezvoltarea IMM-urilor, bazată pe Small Business Act 200

3.4.1.9. Susţinerea distribuţiei şi comercializării produselor IMM-urilor din România prin marile lanţuri de

magazine

201

3.4.1.10. Promovarea intensă la nivel naţional a dezvoltării sistemelor moderne de organizare a muncii, a noilor

tipuri de întreprinderi, specifice economiei bazate pe cunoştinţe

201

3.4.1.11. Diminuarea birocraţiei din economie 202

3.4.1.12. Flexibilizarea relaţiilor de muncă şi susţinerea ocupării pe piaţa muncii 203

3.4.1.13. Proliferarea accelerată a cunoştinţelor, trainingului, mentoringului şi consultanţei manageriale la toate

nivelurile economiei

204

3.4.2. Managementul agenţilor economici 205

3.4.2.1. Priorităţi manageriale 205

3.4.2.1.1. Amplificarea flexibilităţii organizaţionale 205

3.4.2.1.2. Extinderea informatizării la nivelul firmelor şi managementului practicat în acestea 205

3.4.2.1.3. Orientarea spre sisteme de management bazate pe cunoştinţe 205

3.4.2.1.4. Creşterea potenţialului creativ la nivelul managerilor şi executantilor 206

3.4.2.1.5. Focalizarea pe economisire şi valorificare superioară a resurselor 207

3.4.2.2. Modalităţi manageriale 207

3.4.2.2.1. Profesionalizarea managementului practicat în firmele din România, în contextul economiei

şi managementului bazate pe cunoştinţe

207

3.4.2.2.2. Intensificarea transferului de know-how managerial internaţional, a celor mai bune practici în

managementul bazat pe cunoştinţe

207

3.4.2.2.3. Proiectarea şi implementarea de strategii bazate pe cunoştinţe la nivel de organizaţii 207

3.4.2.2.4. Îmbunătăţirea culturii manageriale, astfel încât sa favorizeze implementarea managementului

profesionist

208

3.4.2.2.5. Creşterea potentialului inovational organizaţional 208

3.4.3. Domeniul trainingului şi consultanţei manageriale 208

3.4.3.1. Dezvoltarea educaţiei intreprenorial - manageriale din România în conformitate cu Strategia EUROPA

2020 şi Small Business Act

208

3.4.3.2. Fundamentarea, elaborarea şi implementarea unei strategii la nivel naţional în domeniul formării şi

dezvoltării profesionale continue

209

3.4.3.3. Implicarea statului în promovarea, proliferarea şi dezvoltarea managementului bazat pe cunoştinţe în

România

209

3.4.3.4. Operarea unor modificări legislative care să genereze amplificarea resurselor financiare destinate

pregătirii şi consultanţei manageriale în ţara noastră

210

3.4.3.5. Acordarea unor facilităţi din partea statului furnizorilor de training şi consultanţă managerială 210

8

Starea de sănătate a managementului din România în 2012

3.4.3.6. Crearea condiţiilor pentru amplificarea accesului furnizorilor de training şi consultanţă managerială la

fondurile structurale europene

210

3.4.3.7. Consolidarea învăţământului superior românesc în contextul adaptării la „procesul Bologna” 211

3.4.3.8. Înfiinţarea unei entităţi naţionale puternice, coordonată de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale de

consultanţi şi statului, care să asigure promovarea şi monitorizarea calităţii serviciilor de consultanţă

managerială

211

Bibliografie

Anexa nr. 1 – Chestionarele SAMRO 2012

212

214

Anexa nr. 2 – Chestionarul Carta Albă a IMM-urilor 2012 222

Anexa nr. 3 – Eşantionul de manageri întreprinzători intervievaţi în martie - aprilie 2012 232

NEWSLETTER LIBRARIE.NET FACEBOOK LIBRARIE.NET INSTAGRAM LIBRARIE.NET PINTEREST LIBRARIE.NET YOUTUBE LIBRARIE.NET
© 2022 LIBRARIE.NET SRL
SAL SOL