Librarie.Net foloseste cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform termenilor și condițiilorASCUNDE NOTA
Trasabilitatea produselor alimentare
Pret: 3420 lei
Disponibilitate: in stoc
Livrare estimativă: 3 zile

» modalitati transport
» info disponibilitate si retur
» formular contact
Cod produs: 295612
Autor(i): Violeta Nour
Editura: Editura Universitaria
Anul aparitiei: 2016
Nr. pagini: 252 pagini
Tip coperta: necartonata
ISBN: 978-606-14-0999-0
Categorii: Industrie alimentara, Stiinta / Tehnica, Carti

CUPRINS

1. PRINCIPII GENERALE ALE TRASABILIT ĂŢ II ALIMENTELOR................. 1

1.1. Definirea trasabilit ăţ ii.................................................................. 1

1.2. Necesitatea proiect ă rii ş i implement ă rii trasabilit ăţ ii...................... 4

1.3. Beneficiile p ă r ț ilor implicate......................................................... 8

1.4. Cadrul legal.............................................................................. 13

1.5. Obiectivele trasabilit ăţ ii............................................................. 18

1.6. Roluri ş i responsabilit ăţ i privind trasabilitatea în lan ţ ul alimentar.. 20

1.7. Sistemul de Alert ă Rapid ă pentru Alimente ş i Furaje................... 22

1.8. Cerin ţ ele trasabilit ăţ ii................................................................ 22

1.9. Impactul trasabilit ăţ ii asupra operatorilor din sectorul alimentar... 23

2. DOMENIUL DE APLICARE AL CERIN Ţ ELOR PRIVIND TRASABILITATEA.. 25

2.1. Produsele vizate....................................................................... 25

2.2. Operatorii viza ţ i........................................................................ 26

2.3. Aplicabilitatea trasabilit ăţ ii la produsele alimentare

provenite din ţă ri ter ţ e............................................................... 27

2.4. Cerin ţ e de trasabilitate aplicabile produselor alimentare

de origine nonanimal ă la import................................................. 28

2.5. Responsabilit ăţ ile comercian ţ ilor................................................ 29

3. CARACTERISTICI, COMPONENTE Ș I Ş I MECANISME

ALE TRASABILIT ĂŢ II...................................................................... 31

4. SISTEME DE TRASABILITATE.......................................................... 39

4.1. Caracteristicile sistemelor de trasabilitate.................................. 45

4.2. Identificarea furnizorilor ş i a clien ţ ilor de c ă tre operatorii

din sectorul alimentar............................................................... 47

4.3. Etapele dezvolt ă rii unui sistem de trasabilitate........................... 47

4.4. Introducerea unui sistem de trasabilitate................................... 50

4.4.1. Introducerea unui sistem de trasabilitate în lan ț ul alimentar:

Prima etap ă ........................................................................ 51

vi

4.4.2. Introducerea unui sistem de trasabilitate în lan ț ul alimentar:

A doua etap ă ...................................................................... 58

4.5. Informa ţ ii care trebuie p ă strate................................................ 60

4.6. Timpul de reac ţ ie pentru disponibilitatea datelor........................ 61

4.7. Timpul de p ă strare a registrelor................................................ 62

4.8. Importan ţ a sistemelor de trasabilitate....................................... 63

4.9. Costuri, factori stimulatori ș i limit ă ri ale implement ă rii

sistemelor de trasabilitate......................................................... 65

4.10. Rela ț ia dintre trasabilitate, managementul siguran ț ei alimentare

ș i sistemele de control al calit ăț ii............................................... 70

4.11. Standardizarea informa ț iilor.................................................... 71

5. TEHNOLOGII DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR, UNIT ĂȚ ILOR

LOGISTICE Ș I LOCA Ț IILOR............................................................. 75

5.1. Codurile alfanumerice.............................................................. 78

5.2. Codurile de bare...................................................................... 81

5.3. Tehnologia de identificare prin frecven ţă radio (RFID)............... 84

5.4. Sisteme de identificare pe baza caracteristicilor individuale................ 94

5.5. Nanosolu ț ii pentru trasabilitate................................................. 96

6. SISTEMUL GS1 DE STANDARDE...................................................... 99

6.1. Standarde de identificare....................................................... 102

6.1.1. Num ă rul global al articolului comercial (GTIN) .................... 103

6.1.2. Codul serial al unit ăț ii logistice (SSCC) ................................ 104

6.1.3. Num ă rul global de loca ț ie (GLN) ........................................ 106

6.1.4. Identificatorul global al mijloacelor fixe returnabile (GRAI) .. 107

6.1.5. Identificatorul global al mijloacelor fixe individuale (GIAI) ... 108

6.1.6. Identificatorul global al tipului de document (GDTI) ............ 109

6.1.7. Num ă rul global al rela ț iei de serviciu (GSRN) ...................... 109

6.1.8. Num ă rul global de identificare a expedi ț iei (GSIN) .............. 110

6.1.9. Num ă rul global de identificare a transportului (GINC) ......... 110

6.1.10. Num ă rul global al cuponului (GCN) .................................. 111

6.1.11. Identificatorul pentru componente/piese de schimb (CPID) 111

6.2. Standarde pentru colectarea automat ă a datelor..................... 112

6.2.1. Standarde pentru coduri de bare ....................................... 112

vii

6.2.2. Standarde EPC/RFID ......................................................... 117

6.2.3. Informa ț ia stocat ă /purtat ă de fiecare component ă

a sistemului de trasabilitate ................................................ 118

6.3. Standarde pentru partajarea datelor....................................... 119

6.3.1. Comunicarea datelor tranzac ț ionale EDI ............................. 119

6.3.2. Comunicarea datelor Master B2B (GDSN) ........................... 120

6.3.3. Comunicarea datelor Master B2B2C (GS1 Source) ............... 121

6.3.4. Comunicarea datelor de eveniment (EPCIS) ........................ 122

6.3.5. Comunicarea datelor master despre companii (GEPIR) ........ 123

6.4. Standarde utilitare................................................................. 124

6.4.1. Standardul GS1 pentru Retragerea Produselor .................... 124

6.4.2. Standarde de calitate a datelor .......................................... 124

6.5. Clasificarea global ă a produselor............................................. 125

7. MANAGEMENTUL LEG Ă TURILOR DE TRASABILITATE...................... 129

7.1. Stabilirea conexiunilor dintre identificare ș i informa ț ii în cadrul

întreprinderii - trasabilitatea procesului................................... 129

7.2. Stabilirea conexiunilor între întreprinderi – crearea trasabilit ăț ii

lan ț ului alimentar.................................................................. 133

8. METODE ANALITICE UTILIZATE ÎN INVESTIGAREA TRASABILIT ĂŢ II135

8.1. Metode spectrometrice de analiz ă ........................................... 140

8.1.1. Spectrometria de mas ă cu raport izotopic (IRMS) .............. 140

8.1.2. Spectrometria de mas ă cu plasm ă cuplat ă inductiv (ICP-MS) 145

8.1.3. Spectrometria de mas ă cu transfer de protoni (PTR-MS) ..... 146

8.1.4. Cromatografia de gaze cuplat ă cu spectrometrie

de mas ă (GS-MS) ............................................................... 148

8.2. Metode spectroscopice........................................................... 149

8.2.1. Spectroscopia de rezonan ță magnetic ă nuclear ă (RMN) ....... 150

8.2.2. Spectroscopia în domeniul infraro ș u (IR) ............................ 151

8.2.3. Spectroscopia de fluorescen ță ........................................... 153

8.2.4. Spectroscopia atomic ă ...................................................... 154

8.3. Metode de separare............................................................... 156

8.3.1. Cromatografia lichid ă de înalt ă performan ță (HPLC) ............ 157

8.3.2. Cromatografia de gaze (GC) .............................................. 158

viii

8.3.3. Electroforeza capilar ă (CE) ................................................ 160

8.4. Metode bazate pe analiza ADN............................................... 162

8.4.1. Reac ț ia în lan ț a polimerazei (PCR) .................................... 162

8.4.2. Simplificarea analizei ADN ................................................. 165

8.4.3. Metode ADN cantitative ..................................................... 167

8.4.4. Secven ț ierea ADN-ului ....................................................... 168

8.4.5. Microseriile ADN ș i alte metode bazate pe ADN ................... 168

8.5. Metode proteomice................................................................ 168

8.6. Metabolomica........................................................................ 172

8.7. Metode în timp real................................................................ 173

8.8. Metodele imunologice............................................................ 175

8.9. Analiza senzorial ă .................................................................. 177

8.10. Alte abord ă ri........................................................................ 178

8.11. Trasabilitatea alergenilor...................................................... 178

8.12. Trasabilitatea microorganismelor patogene............................ 179

9. TRASABILITATEA ÎN DIFERITE SECTOARE ALE AGRICULTURII Ș I

INDUSTRIEI ALIMENTARE............................................................ 181

9.1. Identificarea ș i tracing-ul animalelor....................................... 181

9.2. Sistemul de etichetare a c ă rnii de vit ă ..................................... 188

9.3. Utilizarea testelor ADN pentru urm ă rirea produselor

din carne de vit ă .................................................................... 190

9.4. Sisteme de garantare a calit ăț ii pentru ferme ș i produse

alimentare............................................................................. 191

9.5. Trasabilitatea în fabricarea produselor alimentare.................... 193

9.6. Trasabilitatea în lan ț ul de aprovizionare al serviciilor alimentare 203

9.7. Trasabilitatea în comer ț ul interna ț ional.................................... 205

9.8. Trasabilitatea în lan ț ul de aprovizionare al produselor proaspete207

9.9. Trasabilitatea produselor în vrac pentru autentificarea acestora 207

9.10. Trasabilitatea fructelor de mare pentru siguran ță alimentar ă ș i

sustenabilitate..................................................................... 209

BIBLIOGRAFIE.................................................................................. 211

PREFA ȚĂ

Produc ț ia de alimente ș i sistemele de distribu ț ie ale acestora sunt

din ce în ce mai interdependente, integrate ș i globalizate. În acela ș i timp,

fenomenele critice de siguran ță alimentar ă înregistrate în trecut au ridicat

gradul de con ș tientizare privind necesitatea de a asigura calitatea ș i

siguran ț a alimentar ă .

Capacitatea de a urm ă ri alimentele de-a lungul lan ț ului alimentar

poate fi crucial ă pentru factorii de decizie ș i pentru industrie în cazul unei

situa

Alte carti comandate impreuna cu TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE:
-35%
27001755 lei (-35%)
In stoc
Alte carti de VIOLETA NOUR:
3420 lei
Doar 1 in stoc!
Alte carti din aceeasi categorie:
2999 lei
Stoc furnizor
25960 lei
Stoc furnizor
2999 lei
Stoc furnizor
61930 lei
Stoc furnizor
24420 lei
Stoc furnizor
-19%
24901992 lei (-19%)
Stoc furnizor
990 lei
Stoc furnizor
990 lei
Stoc furnizor
11256 lei
Stoc furnizor
Fabule 2020
990 lei
Stoc furnizor