NOTIFICARE:

Librarie.Net și partenerii folosim cookie-uri sau tehnologii similare după cum este explciat în politica de cookies.

×

Preferințe Cookie-uri

Cookie-uri functionale - sunt necesare pentru a naviga pe site, pentru a memora preferințele tale legate de cookies și pentru a permite funcționarea procesului de comandă;

CONT CLIENT CONTACT TELEFONIC INFO LIBRARIE.NET
Cărți Manuale Jucării Diverse Recomandări Info

Cuvinte de Aur vol. XI

Preț: 12.00 lei
  • Carte în stoc
  • Livrare estimativă în 2 zile
Cod produs: 294146
Autor(i): Sfantul Ioan Gura de Aur
Editura: Editura Egumenita
Anul aparitiei: 2017
Nr. pagini: 245 pagini
ISBN: 6422636004377
Categorii: Religie / Spiritualitate, Ortodoxie, Crestinism, Carti
Hristos, după ce a venit ca om, a adus viețuirea îngerească, a preschimbat pământul în cer și a poruncit lucrurile acestea, încât cei râvnitori să le împlinească. Și i-a asemănat cu puterile netrupești, și i-a făcut pe oameni îngeri, și i-a chemat spre slava celor viitoare, și a rânduit luptele cele mici, și i-a îndemnat să zboare pe culmi mai înalte, și să urce spre apsidele cerului, și să se lupte împotriva demonilor, și să înfrunte întreaga oştire a diavolului. Și, în timp ce au trup și sunt legați de trup, să-și omoare trupurile, și să alunge departe tulburarea care vine din patimi. Și să poarte doar trupul, și să se ia la întrecere cu puterile netrupești.
Monahii, după ce au evitat piețele, și cetățile, și tulburările lumești, au preferat viața în munți, care nu are nimic comun cu lucrurile de aici, nici cu tristețea lumească, nici cu durerea, nici cu o grijă atât de mare, nici cu primejdiile, nici cu cursele, nici cu invidia, nici cu gelozia, nici cu iubirile nebunești, nici cu nimic altceva asemănător.
Prin viața de aici ei meditează la lucrurile Împărăției cerurilor, vorbind cu văile, cu munții, cu izvoarele, în liniște și tihnă, și înainte de toate acestea cu Dumnezeu. Și locașul lor este curat de orice zgomot, în timp ce sufletul lor este liber de orice patimă și neputință, mai gingaș și mai ușor și mai neprihănit decât văzduhul cel mai curat.

CUPRINS
În loc de prolog................................................................. 5
FECIORIA
Vrednicia cea mare a fecioriei
care depăşeşte fire omenească......................................... 9
Cel feciorelnic dobândeşte în trup
câte dobândesc puterile netrupeşti................................. 9
Fecioria este veşmântul Bisericii................................... 10
Timpul în care s-a arătat fecioria................................... 12
Fecioria şi milostenia...................................................... 13
Avem nevoie de marele ajutor dumnezeiesc............... 14
Fecioria este de prisos fără milostenie.......................... 15
Fecioria nesăbuită şi neroditoare.................................. 16
Fecioria era uimitoare la cei din vechime.................... 17
Biserica întreagă este
fecioară şi după nuntă.................................................... 17
Împodobirea neîngăduită a fecioarei........................... 18
Sufletul neprihănit arată fecioria.................................. 23
Fecioria şi milostenia...................................................... 24
Adulterul înseamnă încălcarea
făgăduinţei fecioriei........................................................ 25
240 CUPRINS
Lucrul cel mai nevrednic pentru o fecioară................. 27
Pe fecioară o admiră şi idolatrii..................................... 27
Locul tagmei fecioarelor................................................ 28
Fecioara este alipită deplin
de lucrurile duhovniceşti............................................... 32
Fecioria este război fără armistiţiu................................ 32
Fecioria şi milostenia...................................................... 34
Fecioria în suflet şi în trup.............................................. 34
Hristos a adus pe pământ fecioria................................ 36
Fecioria, milostenia şi iubirea de oameni..................... 36
Fecioria este vas preoţesc,
porfiră împărătească....................................................... 37
După cum mărturiseşte Pavel, fecioara este
aceea care se îngrijeşte de bunurile Domnului........... 38
Fecioria este vieţuire îngerească în trup muritor........ 39
Fecioria este virtute însemnată
şi are nevoie de osteneală............................................... 40
Exemplul oamenilor din
Vechiul Testament care n-au putut să
împlinească fecioria: Avraam, Moise, Iov.................... 41
Trebuie luare aminte la iubirea de sine........................ 46
Cuvânt despre feciorie................................................... 48
Fecioria ereticilor nu are valoare................................... 50
Ereticii sunt pedepsiţi din pricina fecioriei?................ 54
Ereticii sunt mai netrebnici şi decât
idolatrii în ceea ce priveşte fecioria............................... 55
Fecioria ereticului este şi
mai necurată decât adulterul......................................... 57
CUPRINS 241
Ereticii, când se nevoiesc cu fecioria, îşi
întinează nu doar sufletele, ci şi trupurile lor.............. 59
Trebuie să judecăm fecioria
nu prin îmbrăcăminte, ci prin suflet............................. 60
Paguba fecioarei constă în
a se mândri în faţa celor căsătoriţi................................ 61
Cel care osândeşte nunta nedreptăţeşte fecioria......... 62
Fecioria face îngeri din oamenii
care urmăresc să o lucreze............................................. 63
Nu fecioria împuţinează
neamul omenesc, ci păcatul........................................... 64
Primejdia în care se află cei care
dispreţuiesc fecioria este mare...................................... 65
Fecioria este lucrare mare şi
pricinuitoare de multe bunătăţi.................................... 67
Fecioria este vrednică de
admiraţie şi de multe cununi......................................... 68
Apostolul numeşte fecioria
harismă din cumpătare.................................................. 73
Din ce pricină Pavel nu o
scuteşte pe fecioară de osteneli?.................................... 75
Fecioria nu este poruncă................................................ 76
Fecioria este lucrare uşoară........................................... 77
Fecioria nu are nevoie de niciunul
dintre lucrurile care nu ţin de noi................................. 77
Care este podoaba fecioriei
şi care este frumuseţea ei?.............................................. 78
Pătimirile pe care le-a suferit pentru Hristos,
chiar dacă sunt searbăde, provoacă mulţumire.......... 80
242 CUPRINS
Netulburarea care există în feciorie.............................. 82
Fecioria nu este laţ în care suntem
prinşi, ci o percepem aşa prin
propria noastră lipsă de râvnă...................................... 83
Femeia care se îngrijeşte de
lucrurile lumeşti nu este fecioară.................................. 84
Cei care au fost împreună cu profetul
Ilie nu s-au deosebit deloc de îngeri,
şi fecioria a fost cea care i-a făcut astfel........................ 85
Către cei care zic că cei care
s-au nevoit cu fecioria urmează
să se mute în sânurile lui Avraam................................. 87
M O N A H I S M U L
În loc de prolog............................................................... 91
Cetele îngerilor cu chipuri omeneşti............................ 94
Modul cugetării şi lucrării monahilor Egiptului........ 95
Pilda marelui Antonie.................................................... 97
De ce îi lauzi şi îi admiri pe monahi?
Tâlcuirea rugăciunii înainte de masă........................... 98
Călugării fac nopţile zile.............................................. 101
Viaţa monahilor este mai dulce
şi mai dorită decât viaţa aceasta.................................. 107
Comparaţie între modul vieţuirii
monahale şi modul vieţuirii lumeşti........................... 108
Modul vieţuirii monahale............................................ 109
Bucuria teatrelor şi bucuria monahilor...................... 111
CUPRINS 243
Cele două plăceri........................................................... 114
Mănăstirile sunt locuri ale cugetului smerit.............. 116
Masa monahilor............................................................ 120
Acolo nu există rob şi liber........................................... 121
Suntem furnici în faţa monahilor................................ 122
Unde vom găsi cugetul smerit?................................... 125
Acolo nu există cuvintele: „al meu şi al tău”............. 126
Trebuie să intri în rânduială!....................................... 129
Amărăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur................. 130
Anomalia vieţii creştine............................................... 131
Monahii: sfinţii cei fără minuni................................... 131
Şi în lume există sfinţi necunoscuţi.
Să nu-i dispreţuim pe aceştia....................................... 138
Comparaţia dinastiei împărăteşti cu
monahul. Care este bunul cel mai de seamă?............ 138
Viaţa monahală şi împărăţia:
deosebirea dintre ele..................................................... 140
Împărat este cel care îşi
stăpâneşte propriile patimi.......................................... 140
Războiul celor două părţi............................................. 142
Viaţa şi faptele fiecăruia............................................... 143
Vremea nopţii şi desfătările lor................................... 143
Ce dăruieşte monahul şi ce
dăruieşte împăratul supuşilor săi.
Rugăciunea monahului................................................ 146
Căderile împăratului şi cele ale monahului............... 147
Moartea.......................................................................... 148
Lucrurile vieţii de aici................................................... 149
244 CUPRINS
Care este mai de preferat:
bogatul sau monahul sărac?........................................ 150
Către cei care războiesc viaţa monahală................... 151
Cuvântul I...................................................................... 151
Jignirea cea mare........................................................... 151
Lucrul cel mai uimitor este că luptătorii
împotriva monahismului sunt creştini....................... 152
Războinicii aprigi.......................................................... 152
Monahii sunt luaţi în râs.............................................. 154
Lupta Sfântului pentru apărarea
monahilor. Pavel şi Nero.............................................. 155
Aş prefera să nu mai fie nevoie de mănăstiri............. 157
„Strâmtă este poarta”................................................... 159
Semnul cel din urmă al răutăţii................................... 159
Cuvântul al II-lea......................................................... 160
Către un părinte necredincios..................................... 160
Osândirile tatălui
adresate fiului său monah............................................ 163
Îndepărtarea osândirilor prin răspunsul
Sfântului Ioan Gură de Aur.......................................... 166
Acum tânărul este cel mai strălucitor......................... 170
Ademenirea slavei şi a mulţumirii.............................. 182
Plăcerea.......................................................................... 185
Recapitulare: judecata viitoare.................................... 187
Cuvântul al III-lea........................................................ 193
Către un părinte credincios.......................................... 193
CUPRINS 245
Există felurite moduri de mântuire............................. 195
Vom deveni toţi pustnici?............................................ 197
De unde vine vorba multă despre destin?................. 198
Monahii sunt singurii care
se găsesc la ţărm şi în linişte......................................... 200
Biruinţele înţelepciunii aparţin
celor neînvăţaţi şi înţelepţi........................................... 205
Dintre monahi puţini cad............................................. 206
Mai lesne se mântuieşte cineva în pustiu................... 208
Poruncile, răsplătirile
şi pedepsele sunt obşteşti............................................. 209
Cei care cad mai uşor.................................................... 215
Aceeaşi responsabilitate o au
împreună cu monahii şi cei căsătoriţi......................... 217
Fiii duhovniceşti şi părinţii duhovniceşti.................. 219
Pretextele şi îndreptăţirile părinţilor
pentru îndepărtarea de monahism............................. 220
Obiecţii: călugăr după căsătorie!................................. 221
Când plată este mai mare?........................................... 222
Îndemnul neîndreptăţit................................................ 223
Urmările acelei lupte prin
care tânărul a lepădat lumea........................................ 224
Dorim tovărăşia copiilor, şi
vrem să fie împreună cu noi!....................................... 226
Vremea potrivită a ieşirii din mănăstire..................... 226
Să-i chemăm când devin puternici.............................. 228
Să-i pregătim pe slujitorii lui Dumnezeu................... 234
Deveniţi părinţi, ziditori ai
templelor purtătoare de Hristos.................................. 236

Alte carti comandate impreuna cu CUVINTE DE AUR VOL. XI:
13.99 lei
Stoc furnizor
© 2021 LIBRARIE.NET SRL