Librarie.Net foloseste cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform termenilor și condițiilor
Tel: 0733.017.948 ∣ CONT CLIENTCONTACTINFO
0 produse
COS CUMPARATURI

Tratat de drept comercial roman. Editia a II-a revazuta si adaugita.

Cod produs: 129470
Anul aparitiei: 2011
Nr. pagini: 842 pagini
Tip coperta: tare
ISBN: 9789731274928
STOC EPUIZAT!
Produsul nu mai există nici în stocul nostru nici în al furnizorilor și sunt șanse minime să redevină disponibil.

Cuprins

Capitolul I - Noţiuni introductive privind dreptul comercial

Secţiunea I - Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial
Secţiunea a II-a - Scurtă privire istorică asupra dreptului comercial
Secţiunea a III-a - Autonomia dreptului comercial
Secţiunea a IV-a - Corelaţia dreptului comercial cu alte ramuri ale dreptului
Secţiunea a V-a - Izvoarele dreptului comercial
Secţiunea a VI-a - Tendinţele moderne ale dreptului comercial

Capitolul II - Faptele de comerţ

Secţiunea I - Concepţia Codului comercial român privind faptele de comerţ
Secţiunea a II-a - Noţiunea şi caracteristicile faptelor de comerţ
Secţiunea a III-a - Categoriile de fapte de comerţ
Subsecţiunea I. Clasificarea faptelor de comerţ
Subsecţiunea a II-a. Faptele de comerţ obiective
Subsecţiunea a III-a. Faptele de comerţ subiective
Subsecţiunea a IV-a. Faptele de comerţ unilaterale sau mixte
Secţiunea a IV-a - Scurte consideraţii asupra caracterului operaţiunilor din domeniul agriculturii

Capitolul III - Comercianţii

Secţiunea I - Noţiunea de comerciant şi categoriile comercianţilor
Secţiunea a II-a - Calitatea de comerciant
Secţiunea a III-a - Condiţiile de exercitare a activităţii comerciale
Secţiunea a IV-a - Obligaţiile comercianţilor
Secţiunea a V-a - Fondul de comerţ
Secţiunea a VI-a - Auxiliarii comercianţilor

Capitolul IV - Societăţile comerciale

Subcapitolul I - Noţiuni introductive
Secţiunea I - Scurtă privire asupra cauzelor care au determinat crearea societăţilor comerciale
Secţiunea a II-a - Originea şi evoluţia societăţilor comerciale
Secţiunea a III-a - Reglementarea juridică a societăţilor comerciale în România
Subcapitolul II - Regulile comune aplicabile oricărei societăţi comerciale
Secţiunea I - Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale
Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii comerciale
Subsecţiunea a II-a. Elementele specifice ale contractului de societate care stau la baza societăţii comerciale
Subsecţiunea a III-a. Formele societăţii comerciale şi clasificarea lor
Secţiunea a II-a - Constituirea societăţilor comerciale
Subsecţiunea I. Consideraţii introductive
Subsecţiunea a II-a. Actele constitutive ale societăţii comerciale
Subsecţiunea a III-a. Formalităţile necesare constituirii societăţilor comerciale
Subsecţiunea a IV-a. Regimul actelor juridice încheiate în cursul constituirii societăţii comerciale
Subsecţiunea a V-a. Consecinţele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii comerciale
Subsecţiunea a VI-a. înfiinţarea sucursalelor şi filialelor societăţii comerciale
Subsecţiunea a VII-a. Personalitatea juridică a societăţii comerciale
Secţiunea a III-a - Funcţionarea societăţilor comerciale
Subsecţiunea I. Consideraţii introductive
Subsecţiunea a II-a. Adunarea generală
Subsecţiunea a III-a. Administrarea şi conducerea societăţilor comerciale
Subsecţiunea a IV-a. Controlul gestiunii societăţilor comerciale
Secţiunea a IV-a - Modificarea societăţilor comerciale
Subsecţiunea I. Noţiunea modificării societăţilor comerciale
Subsecţiunea a II-a. Condiţiile generale ale modificării actului constitutiv al societăţii comerciale
Subsecţiunea a III-a. Principalele cazuri de modificare a societăţii comerciale
Secţiunea a V-a - Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale
Subsecţiunea I. Consideraţii introductive
Subsecţiunea a II-a. Dizolvarea societăţilor comerciale
Subsecţiunea a III-a. Lichidarea societăţilor comerciale
Subcapitolul III - Regulile speciale aplicabile fiecărei forme de societate comercială
Secţiunea I - Societatea în nume colectiv
Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii în nume colectiv
Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii în nume colectiv
Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii în nume colectiv
Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în nume colectiv
Secţiunea a II-a - Societatea în comandită simplă
Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii în comandită simplă
Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii în comandită simplă
Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii în comandită simplă
Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în comandită simplă
Secţiunea a III-a - Societatea pe acţiuni
Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii pe acţiuni
Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii pe acţiuni
Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii pe acţiuni
Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii pe acţiuni
Secţiunea a IV-a - Societatea în comandită pe acţiuni
Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii în comandită pe acţiuni
Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii în comandită pe acţiuni
Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii în comandită pe acţiuni
Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în comandită pe acţiuni
Secţiunea a V-a - Societatea cu răspundere limitată
Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii cu răspundere limitată
Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii cu răspundere limitată
Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată
Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii cu răspundere limitată
Subcapitolul IV - Statutul special al unor societăţi comerciale
Secţiunea I - Societatea în participaţiune
Subsecţiunea I. Noţiunea şi caracterele juridice ale societăţii în participaţiune
Subsecţiunea a II-a. Contractul de societate - actul constitutiv al societăţii în participaţiune
Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii în paticipaţiune
Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în participaţiune
Secţiunea a II-a - Societatea europeană
Subsecţiunea I. Consideraţii generale
Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii europene
Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii europene
Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii europene

Capitolul V - Grupurile de interes economic

Secţiunea I - Consideraţii introductive
Secţiunea a II-a - Grupul de interes economic (GIE)
Secţiunea a III-a - Grupurile europene de interes economic (GEIE)

Capitolul VI - Obligaţiile comerciale

Subcapitolul I - Noţiuni introductive
Subcapitolul II - Regulile speciale privind formarea şi executarea obligaţiilor comerciale
Secţiunea I - Regulile privind formarea obligaţiilor comerciale
Secţiunea a II-a - Regulile privind executarea obligaţiilor comerciale
Secţiunea a III-a - Răspunderea pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale comerciale
Secţiunea a IV-a - Probele în materie comercială
Subsecţiunea I. Consideraţii introductive
Subsecţiunea a II-a - Probele dreptului comun
Subsecţiunea a III-a - Probele specifice dreptului comercial
Subsecţiunea a IV-a. Mijloacele moderne de comunicare şi valoarea lor probatorie
Secţiunea a V-a - Prescripţia extinctivă în materie comercială
Subcapitolul III - Contractele comerciale speciale
Secţiunea I - Contractul de vânzare-cumpărare comercială
Subsecţiunea I. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială
Subsecţiunea a II-a. Condiţiile de validitate a contractului de vânzare- cumpărare comercială
Subsecţiunea a III-a. Efectele contractului de vânzare-cumpărare comercială
Subsecţiunea a IV-a. Consecinţele nerespectării obligaţiilor contractuale
Subsecţiunea a V-a. Reguli speciale privind anumite vânzări
Secţiunea a II-a - Contractul de mandat comercial
Subsecţiunea I. Noţiunea şi caracteristicile mandatului comercial
Subsecţiunea a II-a. Condiţiile de validitate ale contractului de mandat comercial
Subsecţiunea a III-a. Efectele contractului de mandat comercial
Subsecţiunea a IV-a. încetarea contractului de mandat comercial
Secţiunea a III-a - Contractul de agenţie
Subsecţiunea I. Consideraţii introductive
Subsecţiunea a II-a. Noţiunea, caracteristicile şi natura juridică a contractului de agenţie
Subsecţiunea a III-a. Cuprinsul şi forma contractului de agenţie
Subsecţiunea a IV-a. Efectele contractului de agenţie
Subsecţiunea a V-a. încetarea contractului de agenţie
Secţiunea a IV-a - Contractul de comision
Subsecţiunea I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de comision
Subsecţiunea a II-a. Condiţiile de validitate ale contractului de comision
Subsecţiunea a III-a. Efectele contractului de comision
Subsecţiunea a IV-a. încetarea contractului de comision
Secţiunea a V-a - Contractul de consignaţie
Subsecţiunea I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de consignaţie
Subsecţiunea a II-a. Condiţiile de valabilitate ale contractului de consignaţie
Subsecţiunea a III-a. Efectele contractului de consignaţie
Subsecţiunea a IV-a. încetarea contractului de consignaţie
Secţiunea a VI-a - Contractul de report
Subsecţiunea I. Noţiunea contractului de report
Subsecţiunea a II-a. Efectele contractului de report
Subsecţiunea a III-a. încetarea contractului de report
Secţiunea a VII-a - Contractul de cont curent
Subsecţiunea I. Noţiunea contractului de cont curent
Subsecţiunea a II-a. Efectele contractului de cont curent
Subsecţiunea a III-a. încheierea contului curent
Subsecţiunea a IV-a. încetarea contractului de cont curent
Secţiunea a VIII-a - Contractul de leasing
Subsecţiunea I. Consideraţii introductive
Subsecţiunea a II-a. Operaţiunile de leasing şi contractul de leasing
Subsecţiunea a III-a. Noţiunea şi formele contractului de leasing
Subsecţiunea a IV-a. Cuprinsul şi forma contractului de leasing
Subsecţiunea a V-a. încheierea contractului de leasing
Subsecţiunea a VI-a. Efectele contractului de leasing
Subsecţiunea a VII-a. încetarea contractului de leasing
Secţiunea a IX-a Contractul de franciză
Subsecţiunea I. Consideraţii introductive
Subsecţiunea a II-a. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de franciză
Subsecţiunea a III-a. Cuprinsul şi forma contractului de franciză
Subsecţiunea a IV-a. încheierea contractului de franciză
Subsecţiunea a V-a. Efectele contractului de franciză
Subsecţiunea a VI-a. încetarea contractului de franciză
Secţiunea a X-a Contractul de garanţie reală mobiliară
Subsecţiunea I. Rolul garanţiilor reale mobiliare în asigurarea executării obligaţiilor comerciale
Subsecţiunea a II-a. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de garanţie reală mobiliară
Subsecţiunea a III-a. Constituirea garanţiei reale mobiliare
Subsecţiunea a IV-a. Efectele contractului de garanţie reală mobiliară
Subsecţiunea a V-a. Executarea garanţiei reale mobiliare
Subsecţiunea a VI-a. încetarea contractului de garanţie reală mobiliară

Capitolul VII - Titlurile comerciale de valoare

Secţiunea I - Noţiunea şi clasificarea titlurilor comerciale de valoare
Secţiunea a II-a - Cambia
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive
Subsecţiunea a II-a. Noţiunea şi caracterele cambiei
Subsecţiunea a III-a. Funcţiile cambiei
Subsecţiunea a IV-a. Natura juridică a cambiei
Subsecţiunea a V-a. Condiţiile cerute pentru valabilitatea cambiei
Subsecţiunea a VI-a. Transmiterea cambiei (girul)
Subsecţiunea a VII-a. Acceptarea cambiei
Subsecţiunea a VIII-a. Avalul
Subsecţiunea a IX-a. Plata cambiei
Subsecţiunea a X-a. Consecinţele neplăţii cambiei
Secţiunea a III-a - Biletul la ordin
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive
Subsecţiunea a II-a. Noţiunea şi caracterele biletului la ordin
Subsecţiunea a III-a. Condiţiile de formă ale biletului la ordin
Subsecţiunea a IV-a. Principiile aplicabile girului, avalului şi plăţii biletului la ordin
Secţiunea a IV-a - Cecul
Subsecţiunea I. Noţiuni introductive
Subsecţiunea a II-a. Noţiunea şi caracterele cecului
Subsecţiunea a III-a. Premisele emiterii cecului
Subsecţiunea a IV-a. Condiţiile de valabilitate a cecului
Subsecţiunea a V-a. Transmiterea cecului
Subsecţiunea a VI-a. Avalul cecului
Subsecţiunea a VII-a. Plata cecului
Subsecţiunea a VIII-a. Diferite feluri de cecuri

Capitolul VIII - Procedura insolvenţei

Secţiunea I - Noţiuni introductive privind tratamentul legal aplicat comercianţilor în dificultate
Secţiunea a II-a - Noţiunea şi caracterele procedurii insolvenţei
Secţiunea a III-a - Condiţiile aplicării procedurii insolvenţei
Subsecţiunea I. Consideraţii introductive
Subsecţiunea a II-a. Debitorul să facă parte din categoriile de persoane cărora li se aplică procedura insolvenţei
Subsecţiunea a III-a. Insolvenţa debitorului
Secţiunea a IV-a - Participanţii la procedura insolvenţei
Subsecţiunea I. Consideraţii introductive
Subsecţiunea a II-a. Organele care aplică procedura insolvenţei
Subsecţiunea a III-a. Alţi participanţi la procedura insolvenţei
Secţiunea a V-a - Conţinutul şi desfăşurarea procedurii insolvenţei
Subsecţiunea I. Consideraţii introductive
Subsecţiunea a II-a. Cererile introductive
Subsecţiunea a III-a. Deschiderea procedurii insolvenţei şi efectele deschiderii procedurii
Subsecţiunea a IV-a. Regimul actelor juridice anterioare deschiderii procedurii
Subsecţiunea a V-a. Primele măsuri
Subsecţiunea a VI-a. Planul de reorganizare
Subsecţiunea a VII-a. Reorganizarea judiciară
Subsecţiunea a VIII-a. Falimentul
Subsecţiunea a IX-a. închiderea procedurii insolvenţei
Subsecţiunea a X-a. Cheltuielile procedurii insolvenţei
Secţiunea a VI-a - Răspunderea membrilor organelor de conducere
Secţiunea a VII-a - Infracţiuni şi pedepse privind procedura insolvenţei

Bibliografie

Descriere

Adoptarea in anul 2009 a noului Cod civil constituie un punct de rascruce in istoria de peste 120 de ani a dreptului comercial modern in Romania.

Noul Cod civil nu consacra disparitia dreptului comercial, ci schimbarea sistemului de reglementare a dreptului comercial; sistemul autonomiei dreptului comercial, consacrat de Codul comercial din 1887, a fost inlocuit cu sistemul unitatii dreptului privat.

Intrucat noul Cod civil nu a intrat in vigoare, in prezent continua sa subziste si sa se aplice Codul comercial.

Aceasta inseamna ca principiile dreptului comercial consacrate de Codul commercial avute in vedere la elaborarea "Tratatului de drept comercial roman", publicat in 2009, isi pastreaza actualitatea. Avand in vedere aceasta realitate, am decis ca publicarea unei noi editii (a II-a), revizuita si adaugita, a Tratatului este binevenita.

Noutatile acestei editii privesc, in primul rand, analizele referitoare la modificarile si completarile aduse Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (prin Legea nr. 88/2009 si Ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 43, 54 si 90 din 2010) si Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei (prin Legea nr. 277/2009, Legea nr. 25/2010 si Legea nr. 169/2010).

Lucrarea "Tratat de drept comercial roman" a fost completata cu institutia concordatului preventiv si mandatului ad hoc, reglementata prin Legea nr. 381/2009.

In sfarsit, analizele si comentariile privind problemele abordate in lucrare au fost revazute si completate, la zi, cu argumente din reglementarea legala in vigoare, considerente doctrinare si solutii jurisprudentiale.

Alte carti de STANCIU D. CARPENARU:

Alte produse din colectia TRATATE SI CURSURI UNIVERSITARE:

Alte carti din categoria DREPT:

Alte carti din categoria DREPT COMERCIAL / AFACERILOR:


Pret: 14.20 lei

Pret: 14.90 lei

Pret: 22.00 16.18 lei (-26%)
1 in stoc!
© 2018 LIBRARIE.NET SRL